Stockholms handelshus på 1700-talet

Del 1 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Bland mina många historiska artiklar om handel och industri på 1700-talet har jag tidigare skrivit om en del av Stockholms handelshus och handelsfamiljer ur ett perspektiv där jag utgått från familjen och släktskapsförhållanden.

Dels i en serien om Skeppsbroadeln, dels i serien artiklar om Svenska Ostindiska kompaniet och i serien om de som profiterade på slaveriet. De familjer jag skrivit om är Arfwedson, Reimers, af Ugglas, Bedoire, Grill, Grubb, Hahr, Petersen (af Petersens), König, Conradi, Koschell Kierman, Plomgren, Tottie, Jennings, Finlay, Clason, Küsel, Hebbe, Pauli, Björkman, Wahrendorff, Bohnstedt, Wegelin, Beskow, Moll, Schmidt och Toutin.

I denna serie om handelshus i Stockholm på 1700-talet ska jag skriva om handelshusen ur en annan synvinkel. Utifrån själva handeln. En del av de handelshus de ovan nämna familjerna ägde och drev kommer att tas upp igen ur detta perspektiv och en del viktiga handelshus utan samma starka familjeanknytning eller med bara en generations företagare kommer att tas upp.

Bland de senare handelshusen märks handelshuset Bohman, Hassel & Görges och handelshuset Deneke & Pommeresche liksom Lefebure, Alnoor & Issendorff, De Ron, Wennerquist, Schön, von Bippen, Kantzow (Kanzau), Schröder och några till. Huvudsakliga källor till dessa inlägg är Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, från 1951 samt  Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, från 1969 men även andra böcker som nämns i respektive inlägg.

En del av handelshusen var huvudsakligen exportföretag och då handlar det främst om järnexport, men även om tjära, beck, bräder och koppar. Andra var importföretag och då är det främst spannmål, salt, textilier, tobak och socker det handlar om men även andra livsmedel och drycker som vin och brännvin.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationHandelshuset Grill >>
Advertisements