Ska jag behöva betala avgift för att kommunen inte snöröjer

Johannes Åman i DN menar att man borde ge kommuner rätt att införa avgift på dubbdäck för den som kör med bilen i stadsmiljö. Jag vet inte riktigt hur en sådan avgift skulle kunna utformas eller genomföras. De praktiska problemen verkar faktisk oöverstigliga. Ska bara vi som bor i städer och använder dubbdäck betala? Hur vet kommunen att vi använder dubbdäck? Ska avgiften läggas på de däck som köps i en stad med avgift? Eller hur har Åman tänkt sig det hela? Kanske har han inte tänkt alls. Utan bara flummat runt i tankarna?

Jag bor i en stadsdel mitt i Göteborg där snöröjningen inte sköts. Kanske kommer de en vecka efter snöfallet, kanske kommer de inte alls. Följden är att gatorna blir som isbanor efter nån dag. Dessutom är det backigt, brant och kurvigt. Kort sagt skulle det vara omöjligt att köra i stadsdelen vissa perioder om man inte hade dubbdäck. Följden av Åmans avgift skulle alltså bli att jag skulle vara tvungen att betala en extra avgift till kommunen för att den inte sköter snöröjningen. Helt orimligt som jag ser det.

Sen påstår han att dubbdäcksavgift i norska städer inte har inneburit ett ökat antal olyckor under perioden 1990-2004. Utan att hänvisa till någon stad eller någon studie. Vilket betyder att Åsmans påstående inte är värt nånting. Har användningen av dubbdäck verkligen minskat? Om inte så är det ju inte konstigt att antalet olyckor inte ökat? Kanske har trafiken minskat och därmed kan vi inte avgöra om det oförändrade antalet olyckor påverkats av dubbdäcksavgift eller inte.

Kort sagt. Johannes Åman påstår en massa saker som han inte har belägg för och han föreslår en avgift som är praktiskt mycket svår att genomföra. Hans ledare är dumheter helt enkelt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements