Nostalgi är gemenskapstörst

NostalgiaBoktips
Nostalgia
Karin Johannisson
Bonnier Essä

Nostalgi är gemenskapstörst

Varför inte en snärtig idéarkeologisk utgrävning av det undflyende och känslosamma begreppet nostalgi? Riktigt spännande och upplysande. En uppfriskande och annorlunda vinkel på det ständigt växlande samspelet mellan historia och nutid. Ett brännande tema i våra dagar.

Karin Johannisson, Uppsalaprofessor i idé- och lärdomshistoria, visar nostalgin som en social konstruktion. Förändrad och omdefinierad av kultur, tidsanda, paradigm, tankeströmningar och nya medicinska begreppsapparater. Inordnat i språk och filosofi.

Trots nostalgibegreppets flytande tid/plats-luddighet återkommer ständigt vissa andra begrepp kopplat till det: Natur. Jord. Land. Hembygd. Småskalighet. Landskap. Rötter. Ursprung. Arv. Familj. Relationer. Närhet. Tillhörighet. Hemhörighet. Folk. Nation. Kultur. Identitet. Historia. Språk. Känsla. Mening. Begriplighet. Igenkännande. Värden. Trygghet. Tradition. Ritualer. Sång. Diskontinuitet. Alienation. Romantik. Reaktionärt. Konservatism. Modernitetskritik. Utopi.

Det finns sålunda en stark koppling till gruppetniska identitetsmarkörer och nationalism. Men i grunden handlar nostalgi om behovet av kollektiv gemenskap och sammanhang. Om samhörighet och solidaritet med en grupp (stam) och en plats (revir). Därav det nationellas fortlevande lockelse i dagens kosmopolitiska värld?

Evolutionspsykologiskt kanske man kan uttrycka sig så här: Människan är av naturen ett socialt och territoriellt djur. När det moderna västerländska samhället sliter sönder dessa band skapas en längtan åter. Exempelvis EU och social nedrustning bemöts med nationell välfärdsnostalgi.

Hans Norebrink

Läs mer: DN1, 2SVD, Alba, AB, Google, Sydsvenskan, Magnus Sundell,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements