Riv gasklockan

Men bara om det faktiskt inte går att använda den till nåt. Skulle den gå att använda för nån form av kulturverksamhet borde man kanske fundera på det. I så fall kan man knappast räkna företagsekonomiskt på det hela utan får se det ur ett annat perspektiv. Men finns det inget den faktiskt kan användas till eller ingen som vill använda den till nåt så är det nog lika bra att riva den.  För att hålla trycket i gasledningarna har den ju inte använts på årtionden så den är ju bara ett tomt skal och behlvs ju inte för ändamålet.

Visserligen skulle man säkerligen sikta gasklockans profil varje gång man går Skånegatan eller varje gång man kommer in till Göteborg på motorvägen från norr. Men, det saknar ju egentligen betydelse ur ett bevarandeperspektiv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Gasklockan är ju ett landmärke! Jag anser att den motiverar sig själv enbart med det värdet. Men det är självklart bra om det går att använda till något samtidigt. Men att riva ett så fint och unikt landmärke är vansinne.