Försämringar för personal bakom problem på Sahlgrenskas akut?

Enligt GP är det stora problem på Sahlgrenskas akut med långa väntetider och köer, bland annat på grund av brist på britsar:

Vid ett tillfälle stod sex ambulanser i kö utanför Sahlgrenskas akut. I en av bilarna fanns en svårt sjuk patient som klassats ”orange”, den näst mest brådskande kategorin.

Trots detta tog det omkring 40 minuter innan patienten togs om hand inne på akuten. Orsaken uppgavs vara att britsarna tagit slut.

– Det stämmer att många ambulanser kom samtidigt vid 16-tiden. Det var svårt att få fram lediga britsar just då, bekräftar Per Karlsson, biträdande sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU.

Vad jag förstår har en del personalgrupper på Sahlgrenska drabbats av försämringar vad det gäller sin arbetsmiljö och arbetssituation under senare tid. Försämringar av sådan art att det skulle kunna innebär att de fått en sämre överblick över situationen på akuten. Något som i sin tur kanske skulle kunna leda till brister på britsar. Även andra försämringar för personalen kan ha genomförts då verksamheten på sjukhuset i första hand drivs med ekonomiska faktorer som styrmedel och inte utifrån patienternas bästa. En följd av avregleringar, marknadifiering och privatiseringar inom vården.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements