Läkemedelsindustrins mänskliga försöksdjur

Tyska och västeuropeiska läkemedelsföretag använde människor i DDR som försöksdjur. Många sjuka där deltog i medicinska experiment utan att veta om det. En del sjuka fick overksamma tabletter, placebo, istället för medicin mot sina sjukdomar. Något som förmodligen lett till att åtskilliga människor dött som en följd av att de deltagit i experimenten som ovetande försöksdjur.

Till de 50-tal västeuropeiska bolag som ägande sig åt den här typen av tester på människor på 1980-talet hör Bayer, Sanofi (tidigare Hoechst) och Schering. Man kan misstänka att det förekom även innan dess, i alla fall efter neurosedynskandalen som ledde till hårdare krav  på att mediciner var testade innan de fick godkännande.

Jag är också helt säker på att den här typen av oetisk verksamhet förekommer än idag i många fattiga länder i världen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements