Stat + Folk = Nation

Från rike till nationBoktips
Från rike till nation
Monika Edgren
Historiska media
ISBN 978-91-88930-97-2

Stat + Folk = Nation

Nationalismforskningen har tre nivåer/förklaringsmodeller – konkurrerande eller komplementära.

  1. Nationalismen har evolutionära biologiska rötter.
  2. Nationalismen har folkliga etniska kulturella rötter.
  3. Nationalismen är en modern elitär social konstruktion från runt år 1800 – bestående av politisk fransk revolution och kulturell tysk romantik.

”Från rike till nation –Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet” komplicerar och kompletterar övertygande och nydanande den bilden.

Parallellt med klassförtrycket växte lojalitet, ansvar, rättigheter, skyldigheter, samhörighet och identifikation fram mellan överheten och arbetarfolket, via socialt medborgarskap och gemensam framtid i välfärd. Vi blev en nation.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Advertisements