Svenska statens storföretag

Del 1 av 7 i serien Statliga företag i Sverige

Den svenska staten är storägare i ett antal svenska storföretag. Det handlar bland annat om Nordea, TeliaSonera AB, Vattenfall AB och LKAB. I Nordea och TeliaSonera är även den finska staten storägare. Det är de i Stora Enso också.

37,3 % av aktierna och kapitalet i TeliaSonera ägs av svenska staten medan finska staten äger 11,7 %. Företaget 27 800 anställda. I Nordea kontrollerar Sampo Oy 21,4% och den svenska staten 13,5%. Nordea Fonden och fonder kontrollerade av banken själv kontrollerar 5,4% av bankens aktiekapital och röster. 14,16 % av kapitalet och rösterna i Sampo kontrolleras i sin tur av finska staten genom det helägda holdingbolaget Solidium Oy. Via andra fonder äger finska staten ytterligare cirka 0,8%. Försäkringsbolaget Varma äger 8,52%, Björn Wahlroos 2,10% och Nordea via olika fonder 0,30%. Sampo har 6 800 anställda och Nordea 31 500.

LKAB och Vattenfall ägs till 100% av den svenska staten. De har 4 000 respektive 34 700 anställda. SJ med 4 000 anställda är ytterligare ett företag som ägs av den svenska staten liksom Green Cargo med 2 400 anställda. I DB Rail Schenker Danmark (Scandinavia) A/S äger Green Cargo 49% medan DB i Tyskland äger 51%. Apoteket AB med 4 600 anställda är ytterligare ett statligt företag liksom Systembolaget AB som har 3 200 anställda.

Staten äger en stor mängd småföretag plus ytterligare några större bolag (namn, antal anställda):

I svenska och danska posten, PostNord AB, äger svenska staten 60% och danska staten 40%, men makten fördelas 50-50. Koncernen har 40 000 anställda.

Totalt sett finns det minst 180 000 anställda i företag som ägs och kontrolleras helt eller delvis av den svenska staten.

Intressant?
I media: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, AV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, VA1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationFinska statens företag i Sverige >>
Advertisements