Bästa sättet att bekämpa organiserad brottslighet

Det bästa sättet att bekämpa organiserad brottslighet och kriminella gäng är att se till att det varken finns möjligheter till att begå brotten eller att rekrytera unga människor. De saker som underlättar brottslighet bör alltså tas bort. För organiserad brottslighet är ekonomisk brottslighet och stora varustölder (laststölder) ofta basen för verksamheten men knarklangning och smuggling av knark, cigaretter och sprit är oft också centralt. Några saker som underlättar för kriminella gängs ekonomiska brottslighet är:

  1. Privatisering, uppstyckning och avreglering av gemensamt ägda verksamheter
  2. Upphandlingsregler där billigast alltid vinner
  3. Rut- och rotavdrag

Några saker som underlättar rekryteringen till gängen är:

  1. Arbetslöshet
  2. För låg a-kassa
  3. För låg sjukersättning
  4. För lågt socialbidrag (försörjningsstöd)
  5. Segregation

Segregationen förstärks av bostadsbrist och privatisering av det gemensamt ägda som skolor och vårdinrättningar.

Vad det handlar om är att den politik för ökade klyftor som den borgerliga regeringen fört under sina två regeringsperioder och som andra regeringar, såväl socialdemokratiska som borgerliga, fört innan dem skapar underlaget för organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten har ökat i takt med nedskärningar, avregleringar och privatiseringar trots att brottsligheten som helhet inte ökat.

Organiserad brottslighet är svårare att komma åt med hjälp av brottslagstiftningen och påskyndar sönderfallet i ett samhälle. Det är alltså betydligt sämre med organiserad brottslighet än med vanlig brottslighet ur polisiär synpunkt. Hårdare straff och liknande hjälper inte ett dugg. Ekonomiska förbättringar för vanligt folk för att minska rekryteringsmöjligheterna hjälper däremot liksom en ekonomisk verklighet som minskar möjligheterna till ekobrott, fiffel och fusk.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements