Öppenhet bästa sättet att hantera övervakning

Jag är medlem i Socialistiska Partiet. Socialistiska Partiet är i sin tur medlem i Fjärde Internationalen. Fjärde Internationalen hade en gång i tiden en rätt stor medlemsorganisation i USA vid namn Socialist Workers Party (SWP). Detta SWP som existerar än idag ska inte förväxlas med det brittiska SWP. De har inget samband.

SWP-USA är inte längre en organisation som är ansluten till Fjärde Internationalen men det det berättas ofta anekdoter och historier om dem på Fjärde Internationalens internationella möten som jag regelbundet deltar i som svensk representan. En sådan handlar om 1950-talets övervakning av kommunister i USA. McCarthy-eran. SWP i USA utgick från att de var konstant övervakade och att någon i ledningen var informatör för FBI och/eller andra US-amerikanska underrättelse- och säkerhetstjänster. Den legendariske ledaren i SWP, James P. Cannon, ska då ha sagt att enda skyddet mot FBI var att var så öppen man kunde med allting. Dvs det man diskuterade och planerade göra skulle vara offentligt. Då omintetgjordes alla försök att ljuga och smutskasta organisationen, då oskadligjordes övervakningen.

Denna inställning genomsyrar  Fjärde Internationalens organisationer i västvärlden, i länder som är formella och i huvudsak fungerande demokratier. Öppenhet är ett ledord. I diktaturer och icke-fungerande demokratier är det på annat vis. Där behöver individer skydda sig så då får man agera annorlunda.  Den övervakning som USA ägnar sig åt och som har avslöjats de senaste dagarna är typiskt för sådant vi i den mer öppna och demokratiska västvärlden kan skydda oss mot genom öppenhet som Torbjörn Tännsjö mycket riktigt skriver i DN:

Hur kan man desarmera hotet som uppkommer då all information som insamlas om oss kan missbrukas? Det finns bara en möjlighet här, ett principiellt synsätt att anlägga. Vi måste när vi klär av oss inför överheter av olika slag kräva reciprocitet. Då vi står nakna inför dem måste de också klä av sig inför oss.

Vi ska förstås ha rätt att fortlöpande läsa våra medicinska journaler. Vi ska ha rätt att få veta vad polismyndigheten vet om oss. Inte efter femtio år, utan tämligen omgående – så omgående som det är möjligt att lämna ut informationen, utan alltför allvarliga störningar i det polisiära arbetet.

Och på global nivå? Vi bör verka för att samhället också på högsta politisk nivå blir öppet. Vi ska kräva information om vad de olika statsledningarna i världen vet om oss. Vi ska kräva ett stopp för all hemlig diplomati (ett krav filosofen Jeremy Bentham formulerade redan på 1700-talet).

När vi inte får veta vad de olika statsledningarna gör ska vi inte tveka att försöka få kännedom om detta på okonventionella vägar. Vi ska se Edward Snowden som den förebild han är och samtidigt komma ihåg Bradley Manning.

Just nu är Wikileaks bragt i vanrykte av sin skapare Julian Assange. Det innebär inte att det är något fel med Wikileaks. Vår skepsis mot Assange bör inte hindra oss från att hylla den hjälte som nu hamnat i hans skugga, Bradley Manning, som hjälpt oss till ökad insikt om hur storpolitiken ser ut då den är som smutsigast.

Vi bör alltså komma ut ur våra källarhålor och bejaka det kristallpalats i vilket vi lever. Ju genomsiktligare vår värld blir, desto säkrare, fredligare och bättre. Det viktiga är symmetrin. Då jag ser dig ska du kunna se mig!

Med en sådan öppenhet från vår sida krävs naturligtvis en lika stor öppenhet från myndigheters sida som Tännsjö skriver. Vi bör kunna få tillgång till de filer och mappar som skapats om oss när vi övervakats. I Danmark kan man det, i efterhand. Något som innebär att man kan kräva skadestånd och anmäla eventuella brott som myndigheterna begått. Alla hemligstämplar om olika affärer måste bort, alla dokument måste offentliggöras så att de kan utsättas för kritisk granskning. Vet makthavarna allt om oss ska vi också ha möjlighet att veta allt om makten, makthavarna och deras affärer.

Ökad öppenhet ofarliggör övervakning och kontroll och gör repression mycket svårare, ja ibland omöjlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements