Kamprad har aldrig varit mångmiljardär

Ingvar KampradListorna som regelbundet presenteras över världens rikaste, rikaste svenskarna etc har alltid behäftats med underliga överväganden och avgränsningar. Exempelvis finns Ingvar Kamprad alltid med, men aldrig någon ur familjen Wallenberg. Detta trots att såväl Kamprad som Wallenbergs kontrollerar enorma förmögenheter via stiftelser. Skulle de båda familjerna behandlas lika så är bägge antingen ungefär lika rika och platsar på listorna eller så är de inte miljardärer och platsar inte på listorna.

Handlar det om personliga förmögenheter så är det riktiga att ingen av dem ska vara med på riking-listor. IKEA-koncernen som egentligen heter Ingka kontrolleras av en stiftelse, eventuellt finns det mindre företag som kontrolleras av familjen. Men även andra Ikeabolag som exempelvis Inter Ikea kontrolleras av stiftelser i familjens kontroll. Men det sistnämnda är oklart eftersom Kamprad ansträngt sig för att slippa skatt, företag är registrerade i länder där insynen är nästan noll osv.

Handlar det om värdet på kontrollerade företag, det är så som Kamprads men inte Wallenbergs förmögenhet brukar beräknas och anges, så är egentligen Wallenbergs mycket rikare än Kamprad. Familjen Wallenberg kontrollerar ju betydligt fler och sammantaget mycket större företag. När det gäller makt så är Kamprads makt över näringslivet i Sverige mycket begränsad. Wallenbergs är enorm.

Ingvar Kamprad är i första hand en man som kom på en genial idé, i andra hand en hycklande skattesmitare som gamla dar vill ta del av det han aldrig velat betala för.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements