Evolutionspsykologi – dialog och snömos

Vetenskap på gränsenBoktips
Vetenskap på gränsen
Tora Holmberg
Arkiv förlag
ISBN: 9789179241841

Evolutionspsykologi – dialog och snömos

Som sociologen Tora Holmberg skriver pågår reviröverskridanden mellan social- och naturvetenskaperna. Men dessa orsakar ilska bland samhällsvetare, feminister och vänsterfolk som inte vill höra talas om biologiska, evolutionära delförklaringar till mänskligt beteende. Därför ska Holmberg ha en eloge för att hon dels har satt sig in i evolutionspsykologiskt tänkande, dels pläderar för respektfulla tvärvetenskapliga samtal över revirgränserna.

Hon ska också ha beröm för att hon för en nödvändig dialog med naturvetare. Dessa är ofta aningslösa när det gäller att se hur egna åsikter och intressen, samt det egna samhällets fördomar och moden påverkar deras forskning. De kan också uttrycka sig luddigt eller alltför tvärsäkert när det gäller var deras forskning befinner sig på skalan hypotes-fakta. Eller låtsas som det bara funnes ett perspektiv.

Men mycket av boken är teoretiskt svårbegripligt postmodernt snömos med narrativ, konstruktioner och tecken. Holmberg verkar inte kunna ta till sig att det kan finnas genetiska fakta om människan som inte är konspirativa påhitt – som helt enkelt är sanningen oavsett vad vi tycker om den. Hon gör också det gamla naturalistiska misstaget – tror att ÄR (fakta) leder till BÖR (värdering).

Hans Norebrink

Läs mer: Google, KVT, SMT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements