Räkfisket i Skagerak – en svensk angelägenhet?

Del 18 av 21 i serien Nordiskt fiske

Inte kvotmässigt, men helt klart avsättningsmässigt och kanske är de svenska fiskarna också  dominerande i räkfisket genom att de förutom svenskregistrerade båtar också äger danskflaggade och norska båtar.

Kvotmässigt är räkkvoterna i Skagerak fördelade enligt följande (2013, ton):

Danmark, 2 308
Sverige, 1 243
EU totalt 3 551
Norge 3 099
Totalt 6 650

I Sverige finns det 65 fiskebåtar med tillstånd att bedriva räkfiske, i Danmark bara 14 varav 11 över 20 meter långa. I Norge finns det många räkbåtar, de flesta små, men 15 stycken är större. De större båtarna fiskar ofta med dubbeltrål. Av de stora båtarna i Danmark så äger svenska fiskare minst tre stycken, AS 49 Brittana (Fiskeriselskabet Capella ApS) på 203 ton och hemmahörande i Grenå, S 158 Saron (Saron Fiskeri A/S) på 269 ton och FN 384 Silvervåg (Silvervåg ApS) på 158 ton. Båda de sistnämnda hör hemma i Skagen. Fiskeriselskabet Capella ApS ägs av familjen Karlsson från Knippla som också äger svenska Brittana Fiskeri AB och Saron Fiskeri A/S av familjen Axelsson från Fiskebäck som också äger August Fiskeri AB i Sverige. I Fiskeriselskabet Silvervåg ApS är Staffan Roy Karlsson och Anders Ruben Lennart Lisborg från Hönö delägare. I Sverige är de bägge delägare i Silvervåg Fiske AB.

De största svenska båtarna med tillstånd att fiska räkor är:

LL 1248 Saibon av Kungshamn, 343, Kungshamn, Olle Larsson
GG 234 Kennedy, 263, Hönö, Jonas Henry Klingander
GG 181 Västerland, 228, Hönö, Västerland AB
GG 73 Ingun, 222, Fotö, Fiskeri AB Ingun
GG 892 Rigel, 222, Fotö, Fiskelaget Rigel Partrederi
LL 578 Svanvik, 221, Väjern, Båtlaget LL 578 Svanvik Roland G. Olsson
GG 410 Valöskär, 217, Vrångö, Valöskär AB
GG 701 Arkö av Dyrön, 205, Dyrön, Arkö Fiske AB
LL 107 Rimfors, 202, Tången, Claes Lennart Johansson
LL 628 Atlantic, 202, Grundsund, LL 628 Atlantic AB
LL 207 Nautic, 196, Tången, Bo Holger Hellman och Kent Sivertsson
GG 504 Orion, 191, Styrsö, AB GG 504 Fiskeri i Styrsö
GG 781 Sandefjord, 155, Fotö, Sandefjord Fiske AB
SD 578 Vikingö, 152, Havstenssund, SD 578 Vikingö AB

Lisborg och Karlsson som äger en dansk båt är också delägare i ett norskt företag med en räktrålare som fiskar i Skagerak med samma namn som den danska båten. Företaget heter Najaden Fiskeri AS och svenska Silvervåg Fiske AB (Lisborg och Karlsson) äger 40% av bolaget. Huvudägare är Skude AS, ett företag som ägs av Jostein Knutsvik. Najaden äger L 426 Silvervåg på 187 ton. Skude AS är också delägare i Morilder AS och huvudägare i KMJ Senior AS. Morilder AS äger räktrålaren R 127 K Skude på 199 ton och KMJ Senior AS äger R 6 K Skude Senior på 291 ton. Knutsvik äger alltså tre av Norges största räktrålare och Lisborg är delägare i en av Norges räktrålare såväl som i en av Danmarks största. Svenskar äger 25% av alla större danska räktrålare som fiskar i Skagerak och är delägare i en av Norge större räktrålare för fiske i Skagerak.

Flera andra större norska räktrålare som fiskar i Skagerak ägs av Bømmelfisk AS som i sin tur kontrolleras av familjen Matre, Ambassador och Salvøy på 375 ton. Bømmelfisk äger också snörpvadsbåten Ganthi. i såväl Danmark som Norge finns det också stora räktrålare som fiskar i grönländska, isländska och norska vatten. I Norge finns också mindre räktrålare länge hela kusten.

Sammantaget har norska räkfiskare störst kvoter i Skagerak, följt av svenskägda båtar i Danmark och Sverige samt därefter danska räkfiskare. Försäljning av färska kokräkor sker främst i Sverige men svenskarna dominerar inte räkfisket i Skagerak på det sätt som Sverige dominerar försäljningen av färska kokräkor från Skagerak. Räkfisket i Skagerak är alltås ingen svensk angelägnehet även om vi finner svenskar som ägare av räktrålare såväl i Danmark som Norge. Däremot finns det inga utländska ägare av svenska räktrålare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Tags: , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< En kritik av vänsterns fiskeripolitikFäröarnas överfiske >>
Advertisements