Osäkra anställningar är inte vettigt

Ett av de stora problemen på dagens arbetsmarknad är alla tillfälliga anställningar. Korttidsanställningar, inhyrd personal, provanställningar osv. Resultatet av den här typen av anställningar är att de anställda känner sig osäkra och otrygga. Det är inte bra för den enskilde som inte kan planera sitt liv ordentligt. Den enskilde blir stressad, mår inte bar och kommer att vara sjuk oftare än en fast anställd.

Lojaliteten mot företaget blir lidande, lojaliteten mot jobbet blir möjligtvis påtvingad, aldrig naturligt. Det är inte bra för arbetsköparen, företaget. Det innebär att de anställda inte går att lita på, inte kommer att göra allt för företaget på eget bevåg, inte kommer att ta egna initiativ. Den anställde kommer att utföra sina arbetsuppgifter på ett sämre sätt än om det handlade om en trygg anställning. Det blir sämre för företaget.

Men.

Makten över arbetet kommer att koncentreras till företaget. Makten för de anställda blir mindre och makten för den enskilde blir i stort sett obefintlig. Där finns anledningen till att kapitalister, storföretag, arbetsköpare och moderater vill ha osäkra anställningar. De rika ska ha makten i samhället är deras devis. Ingen makt åt fattiga, all makt åt eliten, de rikaär den sång som moderaterna sjunger.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements