Mest ekobrott inom bygg och handel

Ekobrottsmyndigheten (EBM) ska inför den närmaste framtiden rikta in sig på de som kallas möjliggörarna inom ekobrott. Med möjliggörare menas till exempel kompetens inom affärsjuridik och redovisning. Dessa anses vara strategiskt viktiga då funktionerna spelar en avgörande roll i ekobrottsuppläggen. För att kunna göra detta så kommer myndighetens underrättelseverksamhet att spela stor roll.

– Vi har blivit ännu bättre på att arbeta underrättelsestyrt och därigenom kunna identifiera centrala personer för att kunna slå ned på mönster och fenomen inom ekobrottsligheten – snarare än på enskilda ekobrottslingar, berättar Eva Fröjelin generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

EBM har också just gett ut en rapport, Lägesbild 2013, som bland annat lyfter fram utmaningarna med teknisk utveckling och internationalisering där myndigheten svarar upp genom att höja den tekniska kompetensen och stärka arbetet inom de internationella kanaler som finns. Detta innebär också nya tillvägagångssätt för att spåra pengar och säkra elektronisk bevisning. I övrigt visar rapporten på hur läget är när det gäller ekobrott.

– Vi kommer att jobba ännu mer riktat mot brottsutbyte – då brottsvinsten är själva motorn för de här aktörerna, säger Eva Fröjelin.

De branscher där mest ekobrott förekommer är som vanligt bygg- och handelsverksamhet. Färre regler, exempelvis slopandet av kravet på revisor för mindre aktiebolag, är något som gör att EBM misstänker att antalet ekobrott kommer att öka i framtiden. Inom byggsektorn finns också en stark koppling mellan ekobrott och organiserad brottslighet. Mellan svartarbete och kriminella gäng.

Skattebrott och bokföringsbrott ä de vanligaste ekobrotten. Västsverige har en lite annorlunda brottsbild än resten av Sverige. Bedrägeribrott är betydligt vanligare. Kanske en följd av den så kallade ”Göteborgsandan”.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements