Växande vänsterpartier

Det pratas mycket om att rasism, fascism, rasistiska och fascistiska partier växer i Europa. Det är naturligtvis sant. Men det finns också några växande och framgångsrika vänsterpartier. Kraftigt växande faktiskt. Tre stycken. Bloco Esquerda i Portugal, Syriza i Grekland och Enhedslisten i Danmark. Dessa tre växer medan vi ser kräftgång och tillbakagång för andra vänsterpartier, däribland Sosialistisk Venstre (SV) i Norge och Socialistisk Folkeparti (SF) i Danmark.

Stödet för svenska Vänsterpartiet växer också något men fortsätter de på den inslagna vägen kommer de troligen att drabbas av samma öde som SV och SF. För de har samma inställning i regeringsfrågan som SV och SF. De kan tänka sig att delta i en regering som för en borgerlig politik. Med vissa undantag. De tre framgångsrika partierna har en annan inställning.

Dessutom har de framgångsrika partierna ytterligare några saker som sannolikt gör dem mer framgångsrika. De har vad som i praktiken är fullständig fraktionsfrihet och i Enhedslistens fall en omfattande och fungerande intern demokrati som gynnar kvinnor. Ingredienser i denna interna demokrati är begränsade mandatperioder och begränsade tider som någon kan sitta i parlament eller vara anställd. Rotation på alla förtroendeposter alltså. Om Bloco och Syriza har liknande förhållanden känner jag inte till. Dessutom är medlemmar i Enhedslisten tillåtna att vara med i andra politiska organisationer samtidigt, något som lett till vad som är fungerande fraktioner. I förhållande till storleken på Enhedslisten är dessa dock väldigt små.

Min uppfattning är att Vänsterpartiet skulle växa kraftigt och gynnas av att tillåta samma typ av frihet med dubbelorganisering/fraktioner som finns i Enhedslisten, Syriza och Bloco. I de båda senare partierna handlar det dessutom om en mer uttalad fraktionsfrihet än i Enhedslisten. Även ett tredje stort vänsterparti tillåter i praktiken fraktioner, även om det formellt inte är tillåtet. Det gäller nederländska Socialistiska Partiet (SP). Detta är ett parti som en del i Vänsterpartiets ledning gillar skarpt.

Att införa rotationsystem i Vänsterpartiet skulle dessutom innebära ett mer dynamiskt parti, att kvinnor gynnas, att andra minoriteter gynnas, att betydelsen av fraktioner (som förstås borde vara tillåtet) minskar. Kort sagt, mer demokrati. Jag är övertygad om att det skulle innebära ett växande vänsterparti. Ett parti som skulle växa mer än idag och som dessutom skulle bli mer radikalt.

Det är dags att Vänsterpartiet släpper sina gamla stalinistiska blockeringar, slutar utesluta folk för smågrejer och blir mer demokratiskt. Endast så kan vi nog få en stark svenska vänster, en mycket starkare svensk vänster. Något som skulle gynna svensk arbetarklass, fattiga, kvinnor samt invandrare och andra minoritetsgrupper. Något som är nödvändigt, tillsammans med starkare folkrörelser, för att bemöta fascism och rasism, privatiseringar och nedskärningar.

Försök att bilda liknande partier som Bloco, Syriza och Enhedslisten pågår i många länder. Die Linke i Tyskland, Left Unity i Storbritannien, NPA och Front de Gauche i Frankrike är exempel på sådana partier/organisationer och försök till breda partier.

Intressant?
Media: SVD, DN, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements