Antirasismen är en del av klasskampen

Extremhögern har fått sätta agendan för hela det politiska spektrat i Europa. Det är som om de övriga politiska aktörerna inte trott sig ha något annat alternativ än att ständigt anpassa sig till rasisthögern, som onekligen kunnat utnyttja missnöjet med den Läs mer…

Rapport från demonstrationerna mot G 20 i Hamburg

1 500 på solidaritetsmöte dagen innan den stora demonstrationen diskuterade allt från landgrabbing och hur försöken att dela upp demonstranter i goda fredliga som BUND (Jordens Vänner i Tyskland) och onda våldsbenägna. Sammanhållningen mellan Die Linkes (tyska Vänsterpartiet) parlamentariker och Attac, Läs mer…

Så har då Tyskland också fått ett stort högerextremt rasistparti

Tyskland och Sverige avvek väldigt länge från normen i Europa. Högerextrema rasistpartier hade inget större parlamentariskt stöd i dessa två länder under lång tid. Men för några val sen ändrades det i Sverige och nu har det ändrats också i Läs mer…

För en bred, folklig mosaikvänster

Vilken typ av partier kan idag samla breda vänsteropinioner till motkraft mot hotet från högernationalismen? Hur kan vänstern i bred mening bli till verklig maktfaktor mot en söndertrasande nyliberalism på dekis, men ändå så förödande? Det är i grunden om Läs mer…

Europas nya vänster visade upp sig på Rött Forum 2015

Europas nya vänster visade upp sig i Stockholm igår, fredag. De gjorde det på Rött Forum 2015, ett öppet och brett arrangemang som det lilla vänsterpartiet Socialistiska Partiet tagit initiativ till och varit huvudarrangör av. Den nya vänster som visade upp sig Läs mer…

Växande vänsterpartier

Det pratas mycket om att rasism, fascism, rasistiska och fascistiska partier växer i Europa. Det är naturligtvis sant. Men det finns också några växande och framgångsrika vänsterpartier. Kraftigt växande faktiskt. Tre stycken. Bloco Esquerda i Portugal, Syriza i Grekland och Läs mer…

Det impotenta vänsterpartiet

I en tid när det bara finns ett parti riksdagen som är mot privatisering av offentlig egendom. Bara ett parti som är i samklang med opinionen i frågan om privat sjukvård, privata skolor, privata järnvägar, privata apotek osv. Samtidigt så Läs mer…

Tyskland: Vilken väg för vänstern?

Tyskland: Hvilken vej for venstrefløjen? Intet ser ud til for alvor at udfordre fagforeningernes klassesamarbejde og magtens pendul mellem de traditionelle partier i regeringskontorerne. Kansler Angela Merkels arrogance afspejler selvsikkerheden hos den dominerende elite i Tyskland. Bundeswehr, den tyske imperialismes hær, Läs mer…

Konservativt bakslag i Schleswig-Holstein

I skuggan av det franska och grekiska valet var det fler val i Europa igår. Däribland val i Serbien och i den tyska delstaten Slesvig-Holstein (dansk och svensk stavning). I Slesvig-Holstein precis som i Frankrike och Grekland var det en Läs mer…

Val i Tyskland – vindkantring åt vänster

I den fattigaste tyska delstaten, Mecklenburg-Vorpommern, har det just varit delstatsval och det gick dåligt för högerpartierna och framåt för socialdemokraterna (SPD) och vänstern (Die Linke). Angela Merkels regeringsparti CDU backade med cirka 5,5% till 23,6%. Socialdemokraterna ökade med motsvarande Läs mer…

För ett brett nytt Vänsterparti

Jag har i en mängd inlägg över åren argumenterat för att vänsterpartiet måste öppna upp sig och bli ledande i ett svenskt försök att bygga ett parti som motsvarar danska Enhedslisten eller tyska Die Linke. Min uppfattning är att Lars Läs mer…

Kan vänsterpartiet bli ett brett vänsterparti?

Just nu arbetar vänsterpartiets Framtidskommission med just framtiden för vänsterpartiet. Diskussionerna är i alla fall delvis öppna och offentliga. Det dokument som står i centrum för diskussionen är ett strategidokument som finns publicerat på Framtidskommissionens hemsida. Jag tycker dokumentet i Läs mer…

Vilken väg för socialdemokratin?

Det är inte helt klart om socialdemokratin nu kommer att justera politiken i vänsterriktning eller fortsätta att vidhålla den borgerliga nedskärningspolitik man företrätt de senaste 20-30 åren. En vänstervridning tror jag är nödvändig för att vända partiets nedgående trend som Läs mer…

Det räcker inte med ny partiledare

Utan det krävs också en ny politik. En radikal politik för ökad jämlikhet. Jag tvivlar på att det är möjligt att vrida hela socialdemokratin år det hållet. Utan det troliga är en fortsatt utveckling åt höger med Österberg eller Östros Läs mer…

Det som behövs är ett brett nytt vänsterparti

Det som behövs är ett vänsterparti som öppnar upp sig på samma sätt som Die Linke i Tyskland och som ställer sig på samma sida av kampen som NPA i Frankrike och Enhedslisten i Danmark för att nämna några av Läs mer…

Framgångar för yttervänstern i tyska valet

Trots att Angela Merkels parti CDU backat i valet så kan hon fortsätta som förbundskansler. Detta delvis på grund av socialdemokraternas, (SPD), genomklappning i valet. Det sämsta valet under hela efterkrigstiden för socialdmeokraterna och ett av de sämsta också för Läs mer…

Seger för Merkel i det tyska valet

Enligt de första tyska valprognoserna ser det ut som om SPD gör ett historiskt mycket dåligt val, i praktiken en katastrof, och att Angela Merkel kommer att fortsätta som förbundskansler. Som förväntat ser det också ut som om Die Linke Läs mer…