Amnestys befängda förslag om sexköp och trafficking

Amnesty International har tagit fram ett förslag om att sexköp, sexhandel och prostitution borde vara lagligt. Ett arbete som vilket som helst. Efter att ha pratat med ”kvinnoorganisationer”. Förslaget är befängt.

Det är välbelagt att länder där prostitution och sexköp är lagligt är de länder till vilka en omfattande handel med kvinnor förekommer, dessa länder är målet för trafficking. Det är välbelagt att sexhandel och tvångsprostitution ökar i länder där det är lagligt att köpa andra människors kroppar för sexuella ändamål. Ur det perspektivet förfaller Amnestys förslag både bisarrt, felaktigt och cyniskt gentemot utsatta kvinnor.

Det är också tydligt att länder med sexköpslag av svensk modell har mindre prostitution och trafficking än andra länder. Sannolikt har detta inte enbart med lagstiftningen att göra, utan lagstiftningen är också en konsekvens av en inställning hos stora delar av befolkningen kring sex och sexköp som innebär mindre sexhandel. Kulturella skillnader spelar roll. Sverige har exempelvis, oavsett lagstiftning, alltid haft mindre prostitution än Danmark. Jämlikhet och jämställdhet spelar roll. Mindre klyftor i ett samhälle innebär mindre prostitution.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements