Ointressant om ”nationell” lastbilsflotta är en gammal tanke

Det intressanta är om utländska lastbilar, lastbilsföretag och lastbilsförare innebär lönesänkningar, olagliga körningar, säkerhetsrisker och annat. Det intressanta är om det innebär konkurrens på olika villkor. Det mest tyder på att det är så. Från det stora till det lilla. Förare kör för länge utan rast och dygnsvila, fordon körs med överlast och farliga däck i vinterväder, utländsk fordon behöver inte betala trängselavgifter som alla andra och lönerna för utländska förare är mycket låga och ibland helt svarta. Det är sånt som är intressant.

Moderaternas Fjellner gör en stor affär av att antalet lastbilsförare i Sverige ökat och att lönerna också ökat. Ja, självklart har de det. Det är sannolikt också så att lönerna för utländska chaufförer ökat. Till och med för de som har svarta löner. Men det ger ju ändå inte konkurrens på lika villkor. Men ”lönerna” har kanske inte ökat för alla dem som tvingats bli egna företagare. Åkare istället för anställda. Hur deras ”löneutveckling” ser ut visar inte statistiken.  Fjellner pratar om saker som inte har nåt med problemen att göra. Han pratar om självklarheter och ovidkommande saker.

Det är fullständigt ointressant vilken nationalitet en förare eller ett företag har, men alla måste verka på samma villkor, under samma förhållanden. Med anständiga arbetsvillkor, löner, säkerhetsförhållanden och annat. Så är det inte idag. Det är felet. Problemet. Ett av problemen kanske man faktiskt ska säga. För.

Samtidigt är det ett problem att antalet lastbilsförare ökat. Även antalet svenska. För det betyder att allt mer last transporteras på det mest miljöfarliga sättet. Det mest klimathotande sättet. Med lastbil och olja som bränsle. Det tycker Fjellner är bra. Det tycker jag är en skandal.

Färre transporter bör gå på väg. Mer på fartyg och järnväg. Det är vad politiken ska sträva efter. Men borgarregeringens politik går inte den vägen, utan motsatt väg.

Fjellner, moderaterna och borgarregeringen tycker uppenbart inte heller att det är ett fel att människor arbetar med svarta löner, osäkra anställningsförhållanden, kör osäkra bilar, bryter mot arbetstidslagar, tummar på säkerheten osv. Det är också en skandal.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Corran

  Hejsan!
  Denna politiker är verkligen Helt ute och cyklar. Det är skrämmande hur en politiker kan vara så långt ifrån verkligheten som denna.
  Jobbar själv som lastbilschaufför, och håller med om att gods på järnväg rent miljömässigt är bättre, och även har sina fördelar på andra punkter. Det är dock många praktiska problem som står i vägen för järnvägen, bla våra redan överbelastade spår.
  Han nämner även en app, vilket måste vara ”Cabotagestudien”. Att facket skulle ligga bakom denna är en ren LÖGN. Det var opartiska forskare som startade den.
  Den skulle kartlägga de olagliga transporter som sker inom landet. Jag antar och Hoppas att denna Fjellner iaf inte är för olagliga transporter inom landet.
  Det tragiska för Sveriges del är att vi totalt skjuter en Stor skattebetalande yrkesgrupp i sank. Som Inte kan konkurrera med detta. De utländska chaufförer som kör här tjänar ca. 5000kr i månaden, och ska då leva en hel månad på detta i ett ganska dyrt land. Det är nåt man får tänka på när man vill jämföra en produkt som är producerad i ett låglöneland.
  Det tragiska för de som kommer hit och jobbar är att de får slavlöner, och behandlas som slavar. Som man sett på TV så vågar de inte säga vilka de jobbar för, vilka uppdragsgivarna är. Är det verkligen värdigt vårt land? Att vi ska ha det såhär? Vi ska va så duktiga på att kolla på orättvisor utanför våra gränser när det gäller sånt här. Men verkar helt blinda för att de sker i vårt land, på våra vägar.