Brottsligheten fortsätter minska

Mellan år 2012 och 2013 har den total brottsligheten minskat något. Visserligen är det så lite att det kanske inte bör ses som en minskning överhuvudtaget, men det är ändå i linje med den minskning av den anmälda brottsligheten som pågått under mycket lång tid. Under 2013 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott, vilket är i princip samma nivå som 2012 (en marginell minskning med 606 brott eller ± 0 %).

Den största minskningen vad det gäller anmälda brott finns inom kategorierna skadegörelsebrott, stöldbrott och brott mot person jämfört med föregående år. Under samma period ökade de anmälda brotten inom kategorierna trafikbrott, bedrägeribrott och narkotikabrott. Bland stöldbrotten ökade de anmälda bostadsinbrotten efter en lång tids minskning. Antalet anmälda narkotikabrott och trafikbrott styrs helt av polisens insatser. Många riktade trafikkontroller ger mång anmälda trafikbrott. Och omvänt. Får kontroller, får anmälda brott. Samma med narkotikabrotten. Bedrägeribrotten står för den största ökningen av antalet anmälningar.

De anmälda våldsbrotten (aktuella i samband med fotbollsvåld och skottlossningar i Göteborg med mera) har minskat även under år 2013 och har så gjort under lång tid. Till och med antalet anmälda våldtäkter minskade efter att ha ökat under lång tid:

  • Under 2013 anmäldes 250 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 2 procent färre än 2012. Den största minskningen märks för misshandel mot man 18 år eller äldre där det anmäldes 4 730 färre brott (- 12 procent) 2013 än föregående år.
  • Anmälda ofredanden minskade under året med 2 procent till 54 900 anmälda brott. Minskningen dämpas dock av ett enskilt ärende under året, och skulle annars ha varit dubbelt så stor (– 4 %). Även olaga hot minskade till 48 400 brott (± 0 %).
  • De anmälda våldtäkterna minskade med 5 procent till 6 020 brott 2013. Anmälda brott om grov fridskränkning minskade till 1 740 anmälda brott(– 9 %), medan grov kvinnofridskränkning minskade till 2 140 anmälda brott (– 13 %).

Det dödliga våldet (mord, dråp, vållande till annans död) har ökat jämfört med 2012. Men år 2012 var antalet fall av dödligt våld mycket lågt och det dödliga våldet har trendmässigt minskat i cirka 20 år. Andelen fall av dödligt våld där skjutvapen använts har ökat över tid. 66% av alla fall av dödligt våld inträffar i de tre storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Sammanfattningsvis är det så att våldet minskar medan bedrägerier ökar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements