Sämre och sämre pensioner

I förhållande till löner för de som arbetar och i förhållande till den lön en person hade när den slutade arbeta faller pensionerna stadigt och ganska kraftigt:

Resultatet visar att pensionen som andel av slutlönen har fallit kraftigt – från 86 procent för årskullen 1938 till 77 procent för årskullen 1946. Nedgången är successiv; årskull 1938 har den högsta så kallade ersättningsgraden medan årskullarna 1945 och 1946 har de lägsta.

[…]

– Pensionerna faller överraskande fort och det visar på nödvändigheten i att vi går i pension senare. Det måste bli svårare att ta ut sin pension tidigt, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Nedgången i pension i relation till slutlön betyder dock inte att pensionerna sjunkit i kronor och ören, vilket beror på att inkomsterna är betydligt högre för de senare årskullarna.

Rapporten ”Vad blev det för pension 2014?” från Folksam har bara undersökt personer födda 1938-1946. Totalt 637 000 stycken. Den säger inget om hur det ser ut för oss som är födda senare.

För mig som är född 1956 framstår en pensionsnivå på 18 450 kronor som enorm. Det är vad personer födda 1946 har. Även kvinnors pension som förstås är lägre än männens pension framstår som hög i jämförelse med vad jag beräknas få. Kvinnor födda 1946 har i snitt en total pension på 15 840 kronor i månaden vilket är hela 5 500 kronor lägre än för män födda samma år. Min pension kommer att hamna mycket lägre än så. Till stor del beroende på att jag inte får några fast jobb längre och i praktiken varit arbetslös sen 8 år tillbaka. Utan att ha möjlighet att få nån annan inkomst än det som tillfälliga arbeten kan ge.

En annan stor anledning till att min pension blir så låg är det nya pensionssystemet. Jag har huvudsakligen arbetat i det gamla ATP-systemet och skulle fått en bar pension om det gällt för mig, men i det nya systemet ha jag bara arbeta en kort tid och jag kommer att få all min pension från det. Eftersom det systemet bygger på livslön blir ju min livslön mycket låg eftersom den beräknas på de år jag betalat in till det nya systemet.

Att försöka arbeta längre än till 65 skulle inte ge mig nämnvärt högre pension. Det framstår för mig tryggare att ta ut pension så fort jag kan. Resonemanget från Håkan Svärdman ovan gäller bara för de som har arbete som jag ser det.

Vad som dessutom är knäppt är att pensionärer betalar mer i skatt än de som har arbete. Det är orimligt. Istället för jobbskatteavdrag borde grundavdraget vara högre. Det skulle göra skatterna lika för de som har arbete och de som har arbetat klart i sitt liv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements