Afrika – en överblick från ovan

Afrika vänderBoknytt
Afrika vänder
Sten Rylander
Historiska media

Afrika  – en överblick från ovan

Bra i denna korta Afrikaintroduktion är den snabba överblicken över olika ämnesområden. Det blir en snabbkurs, enkel och klar skriven av kunnige ambassadören Sten Rylander, som har många år av arbete för UD och SIDA i det svarta Subsahariska Afrika bakom sig.

Intressant är hans beskrivning av kulturskillnaderna mellan det moderna industriella individualistiska Europa, och ett Afrika som till stor del ännu är traditionellt, religiöst, kollektivistiskt och jordbruksbaserat. Där man betonar ömsesidigt ansvar, brödraskap, sociala nätverk, gemenskap och konsensus. Samt ännu har traditionella former för lokaldemokrati, rättsskipning och delvis gemensamägda jordar.

Denna tendens till ”vihet” är dock på gott och ont. Som när man sätter klan, stam, region, etnicitet, språkgrupp och religion före nation och panafrikanism. De etno-kulturellt onaturliga och ”svaga” kolonialgränserna har skapat splittring och försvårat byggandet av sammanhållna nationer. Ett inhemskt nationalspråk – som swahili i Tanzania – kan ena.

Sämre i boken är det med gräsrotsperspektiv från vanligt folk. Boken ger ett elitärt perspektiv på Afrika, med topporganisationer, konferenser och visioner ovanifrån. Och dessutom traditionella borgerliga, kapitalistiska, nyliberala, marknadstänkande, avreglerande, privatiserande, tillväxtnaiva och GMO-positiva (genmanipulation av grödor), medelklassmätta, och ”svenskskrytiga” perspektiv. I princip försvaras också att ”vi” och väst tvingade Afrika till social nedrustning.

Författaren betonar att Afrika kan och bör hoppa över steg i utvecklingen. Som att mobiltelefoner har ersatt fast telefoni och delvis banker (och gjort att massan kan organisera sig bättre mot eliten). Där har man sparat in pengar genom en enkel teknisk lösning (men teknik löser inte alla problem, som många borgerliga politiker världen över tror).

Och varför måste Afrika bli lika miljö-klimatförstörande och råkapitalistiskt som väst? Som nu med förfärande brottskapandeafrikansk slumurbanisering á la Dickens England, och med de dramatiskt växande klassklyftor, som författaren beskriver (plus korruption, kapitalflykt och hjärnflykt).

Sten Rylander (och delvis Henning Mankell i förordet) är tillkämpat afrooptimistisk om världsdelens snabba ekonomiska utveckling – med råvaruköp från Kina och andra Sydländer, samt en numera stor konsumistisk (och uppenbarligen självisk) medelklass som tillväxtmotorer.

Men hans egen bok om ”En kontinent i förvandling” redovisar fakta som ger en mycket mer afropessimistisk bild. Med miljöförstöring, nykolonialism, islamism. mansmakt, ”land grabbing” (utländska markköp), djup fattigdom och misslyckade stater (”failed states”). Andra stater är till stor del verktyg för en kleptokratisk statspolitisk byråkratöverklass (utan egen ekonomisk bas) som roffar åt sig.

Där ingår även gamla revolutionära befrielsekämpar som Robert Mugabe i Zimbabwe och José Eduardo dos Santos i Angola. De är två av många odemokratiska manliga ledare på såväl vänster- som högerkanten i politiken. Där antyder Sten Rylander en möjlig väg till förbättring:

– Kvinnliga ledare är bättre än manliga. De är mer socialt och ekonomiskt ansvarstagande, mindre korruptionsbenägna och har lättare att relatera till vanligt folk, inklusive den fattiga befolkningsmajoriteten på landsbygden (de många ofta kvinnliga småbönderna).

Slutligen. Varför bara hoppa över tekniska ”utvecklingsstadier”, undrar jag. Varför inte också hoppa över socioekonomiska ”utvecklingsstadier” som den brutala västliga marknadsfundamentalismen. Tänka i kombinerade gamla och nya banor istället för den västerländska ”enda vägen”?

Varför inte någon slags afrikansk egenutveckling som utgår från Afrikas goda gruppsolidariska kulturtraditioner, kombinerat med moderna tankar om en rättvis och hållbar utveckling.  Och som därmed hoppar över den ojämlika, oekologiska, likriktande och globaliserande realkapitalismen.

Hans Norebrink

Mer: HM, AB, SR, UNT, Sydsvenskan, VLT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements