Nytt produktionsrekord för vindkraften

Under 2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun som hade mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Utbyggnadstakten minskade under 2013 och jämfört med året innan registrerades det 23 procent mindre ny vindkrafteffekt. Totalt byggdes det 258 nya verk under 2013 med en sammanlagd effekt på 599 MW. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk i Sverige.

– Utvecklingen är tvetydig. Den starka svenska kraftbalansen, tillsammans med en minskande elanvändning, pressar intäkterna och håller tillbaka utbyggnaden. Dessutom har marknaden avvaktat de nya kvotförslagen i elcertifikatsystemet. Mot detta kan ställas sjunkande produktionskostnader och effektivare teknik som gör att det alltjämt fortsätter byggas vindkraft i en historiskt sett stor omfattning, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Nytt produktionsrekord

Vid utgången av 2013 fanns det 2 640 vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på 4194 MW. Den totala elproduktionen från vindkraften uppgick 2013 till 9,8 TWh vilket är nytt produktionsrekord. Föregående år producerades 7,2 TWh vindkraftsel. De tre länen med mest installerad vindkraft – Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera. Vindkraften stod för 7% av Sveriges elproduktion vilket gör den till den tredje största elkällan efter kärnkraft och vattenkraft.

Vindkraften ojämnt fördelad över landet

Inom kommunrankingen tog Ockelbo över förstaplatsen från Gotland som kommunen med mest installerad vindkraft. Ockelbo hade så sent som 2011 inte ett enda installerat vindkraftverk, men under 2013 uppgick den installerade effekten i kommunen till 250 MW och elproduktionen till 687 MWh. Kommunerna som ligger på topp-tio-listan för installerad vindkraftseffekt svarar tillsammans för mer än en tredjedel av vindkraftens totala elproduktion i Sverige. Utbyggnaden av vindkraft var störst i Ockelbo, Storuman, Borgholm, Vetlanda och Laholm.

Idag finns det vindkraftverk i landets samtliga län, men en ojämn fördelning kan konstateras. Samtidigt som tre län producerade över 1000 GWh vindkraftsel fanns det sex län där det producerades mindre än 100 GWh. Mest vindkraftsel producerades i Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län.

Ranking Kommun Installerad
effekt
[MW]
Totalt
antal
vindkraft-
verk
Produktion 2013 [MWh] Snitt-
effekt [MW]
1. (2) Ockelbo 250 89 687 2,8
2. (1) Gotland 186 170 382 1,1
3. (3) Malå 150 74 453 2,0
4. (6) Laholm 147 101 266 1,5
5. (4) Strömsund 146 73 406 2,0
6. (11) Vetlanda 135 51 315 2,7
7. (12) Borgholm 133 70 245 1,9
8. (5) Malmö 114 50 284 2,3
9. (7) Nordmaling 95 42 233 2,3
10. (14) Falkenberg 93 61 190 1,5

Tabell över de tio kommuner som har mest installerad vindkraftseffekt år 2013. Siffror inom parentes visar föregående års placering.

Vindkraftens elproduktion följer säsongsvariationen för elbehovet

Varje år tar Energimyndigheten fram en rapport med vindkraftstatistik och nytt för i år är att rapporten har ett tema. Årets tema är vindkraftens systemeffekter. Bland annat konstateras att vindkraftens elproduktion till stor del sammanfaller med säsongsvariationen för elbehovet över året. Under vinterhalvåret när elbehovet för uppvärmning ökar producerar också vindkraften som mest. Detta beror på att det generellt blåser mer under vintern.

– Det finns en tydlig trend med hög vindkraftsproduktion på höst och vinter, vilket slår hål på myten om att vindkraften inte producerar när det behövs. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vindkraften är en varierande energikälla som inte levererar lika mycket varje dag eller timme. Det gör att produktionen kan vara låg enstaka timmar vilket ställer krav på anpassning för systemet som helhet, säger Johanna Lakso på Energimyndigheten.

Svensson/Energimyndigheten

Intressant?
Mer: SMB, Ny Teknik, VKP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements