Låt himlen vara personlig

Boknytt
Till himlen och tillbaka
Eben Alexander
Månpocket fakta

Låt himlen vara personlig

När jag som ung liftade i USA fick jag skjuts av en av landets främsta UFO-forskare. Som jag förstås frågade om han trodde på flygande tefat. Han sa att frågan var felställd, det handlade istället om fyra möjliga förklaringshypoteser: I vikande grad av trovärdighet ett okänt naturfenomen, masspsykos, ett hemligt vapen och utomjordingar.

Samma inställning bör man ha vad gäller parapsykologiska fenomen, anser jag, Det är en fråga om forskning för att söka en förklaring. Själv kan jag hitta vatten med slagruta, men jag är säker på att det kan få en naturlig förklaring.

En liknande inställning bör man ha vad gäller nära-döden-upplevelser. De var mycket omtalade förr tills man kom på att droger, stimulering av hjärnan och syrebrist kunde ge samma slags upplevelser. Denna bok ger dock en djupare syn på saken eftersom det är ”En neurokirurgs nära-döden-upplevelse” (bokens undertitel).

Han intar en vetenskaplig inställning och prövar olika hypoteser till naturliga biologiska förklaringar till sina upplevelser under en vecka i total koma. Till slut kommer han fram till att han verkligen upplevde en annan dimension av verkligheten – den andliga. Intressant läsning, men amerikansk-jolmig (familj-kärlek-bön-gud).

Vi människor lever på medelnivå i universum. Men vi har via kvantfysiken och astronomin upptäckt två andra för oss tidigare okända dimensioner av verkligheten, Så teoretiskt sett, varför skulle det inte också kunna finnas en vad vi kallar andlig dimension i universum? Även det borde man kunna forska kring.

Förutom vetenskapen och forskningen finns dock även de religiösa som utan bevis tror på saker och ting bortom vår normala verklighet. Det kan de gärna få göra, bara de inte som fundamentalisterna tvingar sina tankar på oss andra, menar jag. Och att progressiva religiösa stödjer en bra samhällsutveckling är bra – men lämna kyrkorna utanför partipolitiken.

På liknande sätt bör vetenskapen och politiken lämna tron och religionen till var och ens personliga bedömning. Som vänstermänniska vill jag betona att vänstern inte bör ta ställning mot religionen, och därmed lämna denna kraft till högern och fascismen. En Gudstro är inget hinder för socialismen.

Personligen spelar det andliga ingen större roll för mig. Jag vacklar mellan att vara agnostiker (inget veta), och tro på att det finns ”något”. Detta är mest ett irritationsmoment för mig, för denna min vaga tro är kopplad till tanken att det finns en mening med livet. Och den meningen har jag aldrig funnit.

Hans Norebrink

Läs mer: DN, DPS, Kulturbloggen, Bokstugan, YLE, Femina,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements