Det är trafiklederna som är problemet

Det skriver Adam Cwejman i en ledarkrönika i GP som dock fått en helt missvisande titel ”Farledernas roll…”. Rubriken och hans avslutning i artikeln är språkligt helt befängda då krönikan inte i ett endaste ord handlar om farleder utan om trafikleder för bilar. Farleder är trafikleder för båtar och att stadens planering styrs av den farled som går rätt igenom staden är inte ett problem utan en tillgång. Trafiklederna som hindrar tillträde till denna tillgång är dock ett problem. Där har Cwejman helt rätt.

Det finns flera sätt att åtgärda problemet. Adam Cwejman föreslår nedgrävning och överdäckning. Men ett kanske mer tilltalande alternativ är boulevardisering.

En boulevard blir en del av staden samtidigt som den kan hantera lika mycket trafik som de leder som finns. Kanske en kombination av boulevardisering och överdäckning/nedgrävning är det rimliga. Leden från E6 till Nordstan/Götatunneln kan boulevardiseras när det nya Gullbergsvass skapas. Mellan Götatunnlens andra ända och Fiskhamnsmotet kan boulevardisering vara vettig för att sen låta leden löpa till Karl Johanskyrkan där den sen överdäckas fram till motet vid strax innan motet vid Jaegerdorffsplatsen. Därefter blir det en led av nuvarande snitt igen. Gångbroarna vid Sjöfartsmuseet och vid Karl Johanskyrkan (den fanns där på järnvägens tid, men togs bort närjärnvägen rivits och leden byggts) bör återskapas. Gångbroar är trevligare än gångtunnlar.

E6 kan med fördel boulevardiseras genom hela Gårda och faktiskt kanske ända från Mölndals centrum.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,