Regeringen: En ny maritim strategi

Häromdagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens strategi för att främja de maritima näringarna. Strategins vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Enligt regeringen pekar strategin ut riktningen och utgör en plattform för fortsatt utveckling och samverkan genom dialog och kunskapsutbyte.

– Jag är glad över att presentera Sveriges första maritima strategi någonsin. Det är en bred strategi som omfattar alla maritima näringar och innebär steg mot en utvecklad och integrerad svensk havspolitik. Syftet är att bättre ta till vara de maritima näringarnas potential att bidra till regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, säger Anna Johansson.

Strategin ska också bidra till regeringens miljökvalitetsmål Hav i balans och Levande kust och skärgård. Därtill ska strategin bidra till att nå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och stärka regional och lokal konkurrenskraft i alla delar av landet.

– En stark maritim sektor innebär att Sverige kan ta tillvara på de marknadsmöjligheter som finns inom det maritima området. Ett aktivt näringsliv, där befintliga företag växer och utvecklas och nya företag startas är en viktig förutsättning. Men också innovation och utveckling för att behålla och utveckla den svenska produktiviteten och Sveriges konkurrenskraft. Möjligheter till försörjning, rekreation, natur- och kulturupplevelser inom det maritima området är också av stor betydelse, säger Anna Johansson.

Det mesta i strategin är som vanligt i sådana här sammanhang fluff och visioner. Det är väldigt lite konkret. Regeringen vill dock se över lagar, regler och förordningar så att allt ska bli enklare:

Många maritima näringar berörs av regelverk inom flera områden. Det är därför nödvändigt att se hur regelverk sammantaget påverkar näringarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vidare behöver det internationella regelverket förenklas och, där så är lämpligt, funktions- och resultatbaserade regler utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för innovation och ny teknik. Regeringen vill bland annat förenkla tillämpningen när flera olika regler berör en och samma entreprenör. Regelutvecklingen måste skapa tydliga och långsiktiga förutsättningar samtidigt som prioriterade allmänna intressen, som exempelvis miljö och säkerhet, värnas.

Enkla tillståndsprocesser förenklar för företagen och skapar förutsättningar för fler jobb. Regeringen anser att kommuner, länsstyrelser och centrala statliga myndigheter behöver harmonisera, förenkla och effektivisera sina tillståndsprocesser. Även åtgärder för kortare handläggningstider och för att ta tillvara de förenklingsmöjligheter som nya tekniska system erbjuder är viktigt.

Frågan är om detta nånsin kommer att hända eller om det blir som det är med den så kallade tonnageskatten. En skatt som borde varit införd för länge sen, men inget hände under den förra regeringen och inget händer heller under denna regering. Något som kritiseras av Mikael Lindmark från Seko Sjöfolk i en debattartikel i GP:

Jag är ombudsman till yrket och har valt det för att det är intressant, roligt och inte minst viktigt. I mitt yrke ingår även mindre roliga uppgifter, alltifrån att berätta för folk att de på grund av sjukdom aldrig mer kommer att kunna arbeta till att förklara för medlemmar varför de blir uppsagda. Men att förklara för ett gäng sjömän att de blir uppsagda på grund av att politikerna inte är tillräckligt snabba, någonstans där går min gräns.

[…]

I förra veckan kom beskedet från ACL att de inte kan vänta längre: ”Tyvärr ser vi inga konkreta bevis på några betydande förändringar inom en överskådlig framtid”. Rederier flaggar om/ut av hundra olika anledningar, alltifrån kostnader till bekvämlighet. Men när ett rederi flaggar ut för att politikerna inte är tillräckligt snabba blir man besviken. När det dessutom är en regering som leds av Socialdemokraterna blir man mycket ledsen och frustrerad.

Idag ska Anna Johansson tala på Donsö Shipping Meet. Frågan är om det kommer fram nåt mer konkret där eller om det bara blir mer floskler av en typ som all kan hålla med om men som inte leder till några konkreta åtgärder och handlingar. När får vi tonnageskatt? När får vi en modern och ändamålsenlig fisk- och fiskeriförvaltning? Det är frågor jag gärna skulle vila ha konkreta svar på.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements