Åtal i Fingerprint Cards AB

Åtal för grovt insiderbrott har idag väckts mot den tidigare verkställande direktören, Johan Carlström, samt mot två tidigare styrelseledamöter i Fingerprint Cards AB, Anders Hultqvist och Tord Wingren. En fjärde person vid namn Jakob Wingren, närstående till Tord Wingren, har också åtalats.

Handeln ska enligt åtalet ha omsatt cirka 70 miljoner kronor och genererat en vinst på drygt tio miljoner kronor. Åklagaren yrkar vinsten förverkad, vilket innebär att det återbetalas till staten. Dessutom yrkar åklagaren på näringsförbud i fem år för Johan Carlström liksom för Tord Wingren och Anders Hultqvist. Åklagaren menar att de ”grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa”. Johan Carlström är också huvudägare i Fingerprint Cards AB med 17,69% av rösterna i företaget via bolaget Sunfloro AB som ägs av honom (majoritetsägare via bolag), Lars Söderfjäll och Urban Fagerstedt. De två senare sitter båda i styrelsen för Fingerprint Cards.

Åtalet innehåller 16 åtalspunkter och rör aktiehandel under tiden december 2012 – mars 2014. Handeln har enligt åtalet skett med aktier samt så kallade turbowarranter, ett derivatinstrument med hög risk men med möjlighet till stor avkastning.

Som styrelsemedlem och i synnerhet som vd och största ägare i ett noterat bolag intar man position av ”ständig insider”. Utrymmet för att handla med finansiella instrument i det egna bolaget är då mycket begränsat och medger inte kontinuerlig handel med sådana instrument som ett led i den egna förmögenhetsförvaltningen, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

I stort sett i samtliga fall har själva handeln skett i en kapitalförsäkring, eller med en liknande lösning, som inte har ett krav på att handeln ska rapporteras till insynsregistret hos Finansinspektionen.

Svensson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements