Förnyelsebar råolja?

Swedish Algae Factory, som genom modern teknologi utvinner förnybar råolja från alger i kombination med avfallsvattenrening, tilldelades förra året Zennström Green Mentorship Award. Sofie Allert och Linnea Wikman från Swedish Algae Factory fick dessutom ett projektstöd från Vinnova på 1 miljon kronor och Niklas Zennström som personlig mentor.

Företaget började som ett startupp-bolag på Chalmers av forskarstudenter och bolaget Encubator AB. Encubator ägs av Chalmers Tekniska Högskola.

– Jag ser fram emot att följa årets vinnare. De arbetar för att lösa ett av Sveriges mest akuta problem – övergödningen av Östersjön, samt den kritiska globala frågan om hur vi maximerar energisystemens effektivitet. Vad som verkligen stod ut hos de fyra företagen är hur fokuserade de är på fundamentala förändringar inom de områden de verkar inom, snarare än små justeringar, sade Niklas Zennström i samband med utdelningen av priset.

Företaget utvinner genom modern teknik förnybar råolja från alger, vilket kan användas som fordonsbränsle i befintlig infrastruktur. Swedish Algae Factory ser även algerna som reningsverk. Algerna tar upp koldioxid i en betydligt snabbare takt än andra energigrödor. Dessutom agerar de reningsverk, då de växer av fosfor och kväve som finns i avfallsvatten. Alger växer snabbt och konkurrerar inte med odlingsbar mark och algråoljan kan processas i dagens raffineringsinfrastruktur. Alger behöver inte heller färskvatten för att växa, utan kan använda avfallsvatten eller saltvatten.

– Vi tilldelas priset för att vi har potential att lösa två stora miljöproblem genom vår innovation. Vi är väldigt glada över detta pris och att vi nu kan få hjälp av mentorer som har erfarenhet och kan ge oss råd kring hur vi ska bygga upp en kapitalintensiv verksamhet, sa Sofie Allert, VD på Swedish Algae Factory när priset delades ut.

– Att vi dessutom får en miljon kronor hjälper oss att pusha den tekniska utveckling och verifiera tekniken snabbare än vad som annars hade varit möjligt, säger Sofie Allert.

Och det är vad företaget för närvarande håller på med:

– Algerna behöver kunna breda ut sig och därför har vi tänkt oss att odlingarna ska ske på takytor, till exempel ovanpå fiskodlingar, en industri som också växer. Eftersom algerna behöver lite ljus kan vi också bygga ytor ovanpå varandra och på så sätt få storskalighet, säger Sofie Allert

[…]

Tanken är att algerna ska odlas i avfallsvatten där de absorberar och därmed renar vattnet från kväve och fosfor. Vid sidan av råoljan och vattenreningen levererar processen två ytterligare produkter. Massan som kvarstår när oljan pressats ut ur algerna innehåller fosfor och kol som kan användas till gödning av åkermark. Vidare har de aktuella algerna ett kiselskal kring cellkärnan, som kan särskiljas för exempelvis användning inom tillverkning av solpaneler och mikroelektronik.

Nu återstår bara tricket att få tekniken att fungera i verkligheten – liksom att få produktionen lönsam. Nästa steg är att bygga en demonstrationsanläggning som ska stå klar i början av 2017.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements