Även i ETC produceras okunniga ledare

Arefeh Bebakht har i EtC skrivit en ledare om att barn i förorten är lika mycket värda som barn i bättre bemedlade delar av Göteborg. Den är baserad på hur fallet med den dödade pojken Yuusuf Warsame i Biskopsgården hanterades och på hur barnen på en skola i Krokslätt uppfattade en iscensatta händelse som verklig. Hon menar att barnen i Krokslätt tog om hand på rätt sätt och att Warsames familj inte fick det stöd de borde fått. Ledaren innehåller en lång rad fel som sannolikt beror på att Bebakht inte läst på ordentligt eller själv bär på en massa fördomar om delar av Göteborg hon inte känner till. Låt oss ta dem ett och ett.

Krokslätt är inte rik stadsdel som Bebakht tror. Varken Krokslätt i Mölndal eller Krokslätt i Göteborg. I detta fall handlar det om Krokslätt i Göteborg och en skola där. Krokslätt i Göteborg har cirka 20% invandrare vilket är något under snittet i staden. Medelinkomsten är under genomsnittet i Göteborg och har varit sjunkande en längre tid och andelen låginkomsttagare är betydligt högre än i Göteborg som helhet. Andelen förvärvsarbetande är lägre än i staden som helhet (men bland äldre är den högre) vilket även arbetslösheten är. Andelen studerande och utbildningsnivån är högre.

Skolan som det handlade om är en privat skola som heter Kunskapsskolan. Den ligger i ett gammalt före detta industriområde och har främst elever från andra delar av staden varav en del från fattiga förorter men mycket få från rika delar av Göteborg. Som privatskola har skolan med stor sannolikhet färre fattiga elever än skolorna i Göteborg i snitt. På skolan går det dock förortsbarn. Men det tror inte Bebakht.

Yuusuf Warsame och hans familj var inte svenska och inte bosatta i Sverige. Följaktligen hade familjen ingen rätt till nånting från det svenska samhället. Därför är det helt självklart att hans mamma inte kontaktades av sociala myndigheter i Sverige. De som bodde i den aktuella lägenheten fick däremot hjälp så vitt jag vet, bl.a. med att flytta.

I övrigt har Arefeh Bebakht ett bra budskap i sin ledare (att alla har samma människovärde), men genom att hon utgår från helt felaktiga föreställningar och premisser besudlas hennes resonemang av det. Hon ventilerar sina egna fördomar och tar inte reda på de verkliga förhållandena är. Det är verkligen inte bra. Alla barn har rätt till samma stöd. Det får inte alla barn och det är tråkigt och fel. Men de händelser som Bebakht tagit som utgångspunkt för sitt resonemang är helt klart inga bra illustrationer till ett sådant resonemang. De beskriver inte sådana skillnader helt enkelt.

Kort sagt. Bebakht har ett bra budskap, men det är dåligt underbyggt. Det är synd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements