Fackföreningsfientlig arbetsgivare ett hot mot näringslivet

Göteborgs hamn har privatiserats och delats upp i olika delar som driv av olika företag. I större delen av hamnen fungerar det bra, men i ett fall fungerar det inte lika bra. En arbetsgivare har frångått de fackliga principer och den förhandlingstradition som mycket länge gällt i hamnen. De har uteslutit majoritetsfacket från förhandlingsrummen, försämrat arbetsförhållanden och intagit en arbetarfientlig och fackföreningsfientlig attityd.

Den arbetsgivaren är APM Terminals som ägs av världen största rederi Mærsk som i sin tur ägs och kontrolleras av familjen Uggla från Sverige. Genom den inställning som APM Terminals har så hotar de enligt Västsvenska Handelskammaren näringslivet i Göteborg. Detta då de genom sin attityd och sin hållning skapat en konflikt i hamnen som leder till störningar, strejker och arbetsovilja. Problemet är dock mycket enkelt att lösa. APM Terminals kan återgår till de rutiner som gäller hos de andra arbetsgivarna i hamnen eller så kan de välja att lösa konflikten för gott genom att skriva ett kollektivavtal med majoritetsfacket.

Vill inte APM Terminals agera som en ansvarsfull arbetsgivare och driva hamnen i Göteborg på ett sätt som gynnar Göteborg tycker jag staden ska ta ifrån dem kontraktet. De uppfyller ju i det läget knappast de krav som kan ställas på en entreprenör som ska driva en del av den hamn vi alla äger tillsammans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements