Landshövdingehusen

I dagens GP-bilaga Två Dagar finns en intressant och fin artikel om landshövdingehus. Den handlar bland annat om nya hus byggda i landshövdingehusstil vilket finns i flera områden, däribland på flera ställen i Haga, Majorna, Stigberget (på Bangatan), Burås och Lindholmen.

Det har funnits landshövdingehus i betydligt fler stadsdelar i Göteborg än vad de flesta tror. I de flesta finns det dessutom landshövdingehus kvar. Undantagen är helt rivna stadsdelar som Getebergsäng, Hisingstad, Hultmans holme och det egentliga Olskroken (den bortre delen som finns kvar kallar jag Redbergslid) samt de delar av Heden som var bebyggda med landshövdingehus.

Några stadsdelar där det finns landshövdingehus och som de flesta inte känner till är Kallebäck, Burås (en del av Krokslätt), Brantdala (den övre delen av Vasastaden mot Landala), Tjänstemannastaden (villaområdet vid Föreningsgatan som bar delvis är bevarat).

I några stadsdelar där det funnits en omfattande landshövdingehusbebyggelse finns bara enstaka hus kvar, det gäller exempelvis Annedal, Kommendantsängen, Olivedal och Gårda. I vissa stadsdelar som exempelvis Burås, Getebergsäng, Kallebäck, Färjenäs och Majornas 4:e rote har det aldrig funnits speciellt många.

De flesta av de områden som fick landshövdingehusbebyggelse var områden som införlivades med Göteborg i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Undantagen är Haga, Brantdala, Getebergsäng, Heden, Olskroken, Redbergslid, Bagaregården och Gamlestaden. De allra första landshövdingehusen byggdes i Annedal och Haga.

Landshövdingehusområden i Göteborg och Mölndal

Områden markerade med * är områden där landshövdingehus finns kvar. I vissa fall bara enstaka, i andra fall är det mesta av det som funnits kvar.

Förutom i Mölndal finns det landshövdingehus även i Borås (hade en gång många landshövdingehus) Vänersborg, Trollhättan och Lysekil. I Örebro finns hus byggda på ett liknande sätt.