Klanrapporten är meningslös i förhållande till den grövre brottsligheten

Den så kallade klanrapporten pekar ut ett stort antal släkter/familjer som kriminella. Det hela har dock en mycket begränsad koppling till organiserad brottslighet och grov brottslighet. Endast ett fåtal av 36 utpekade släkter/familjer kan betraktas som basen för kriminella gäng eller nätverk eller utgör ett kriminellt nätverk i sig.

En av de påstådda klanerna i rapporten är Södertäljenätverket som överhuvudtaget inte är släktbaserat. Det är ett etniskt baserat nätverk där det förekommer att personer från 6 utpekade inflytelserika syrianska familjer. Det är inte ett släktbaserat nätverk och inte en familj vilket alla de övrige 35 utpekade familjerna/släkterna är. Södertäljenätverket kan dock knytas grovt organiserad brottslighet, kokainsmuggling, skjutningar, bidragsfusk, välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet etc.

En släkt som förekommer i klanrapporten är släkten Ali Khan. I den släkten finns en så stor grupp personer som kan knytas till grov brottslighet att de delarna av släkten kan betraktas som basen i ett kriminellt nätverk. Släkten Ali Khan är också ett mycket stort problem i de stadsdelar där de bor och verkar. De hotar och skrämmer folk. Vilket är lätt att göra när släktens manliga medellemmar i allmänhet är storväxta eller mycket storväxta.I vardagen i framförallt Hammarkullen och Hjällbo är släkten Ali Khan ett problem. De kan också knytas till narkotikabrottslighet, vapen och våld men inte till några skjutningar förutom en skjutning för länge sen. Personer från släkten misstänks dock för ett par andra skjutningar. Ingen av de aktuella skjutningarna är dock gängrelaterad utan de är heders- och relationskopplade.

Övriga förekommande släkter som i stort sett alla är från samma etniska grupp som släkten Ali Khan, mhallami, och är de inte från den gruppen så handlar det om syrianska familjer/släkter eller albaner. Mhallamifamiljerna är alla dessutom i allmänhet besläktade med varandra på olika sätt då de oftast gifter sig inom den egna gruppen i likhet med de flesta andra invandrargrupper. Flera av efternamnen i rapporten är vanliga efternamn och alla som bär dem är inte släkt med varandra och varken mhallami, syrianer eller albaner. Vissa namn förekommer både bland syrianer och mhallami.

De flesta av de utpekade släkterna är stora (Ali Khan uppges bestå av cirka 120-150 personer (då räknas till tredje led, dvs sysslingar) varav bara ett 20-tal kan betraktas som kriminella och ett 40-tal dömts för brott). I de flesta andra utpekade familjer/släkter är det 1-4 personer som är dömda för brott av totalt 50-150 släktmedlemmar i dessa utpekade familjer. De kan med andra ord inte på något sätt betraktas som kriminella.

Ingen familj/släkt förutom kanske ett antal i Skåne kan på något sätt betraktas som grov organiserad brottslighet även om flera av de utpekade släkterna har flera som är kända från grov kriminalitet och som ingår i löst sammansatt kriminella nätverk. men att enstaka eller några personer i en släkt dömts för grova brott innebär inte att en familj är ett kriminellt nätverk. Det kan naturligtvis vara så men om människor inte dömts för brott ska de inte heller betraktas som brottslingar.

I Stockholm finns cirka 50 kriminella gäng. Där finns minst 4 nätverk som är kopplade till en viss släkt, två av dem i Sollentuna, ett i Hagsätra och ett i Östberga. Ett av dessa kriminella nätverk är känt sen flera decennier och ett annat är kopplat till en lång rad skjutningar i en blodig konflikt med ett annat nätverk. Inget av dessa 4 nätverk finns med i polisens rapport.

I Göteborgsområdet finns cirka 20 kriminella nätverk och gäng. Av de utpekade 12 släkterna/familjerna är det bara en som ingår bland dessa 20 kriminella nätverk och gäng.

Hur många kriminella nätverk som anses existera i Malmö-Lund-Landskrona-Helsingborg är oklart men flertalet av de i klanrapporten utpekade släktnätverken hör hemma där. Precis som på andra håll är kopplingen till skjutningar och kriminella uppgörelser begränsad och i en av de utpekade Malmösläkterna är nästan alla kända våldsdåd interna inom släkten.

Kopplingen mellan kriminella nätverk och de 36 utpekade familjerna/släkterna är mycket svag, faktiskt i stort sett obefintlig. Någon koppling till kriminella uppgörelser och gängskjutningar finns i stort sett inte alls. De allra flesta gängskjutningar äger rum i Stockholm och inte en enda familj/släkt i Stockholm finns utpekad i klanrapporten. Klanrapporten är precis lika meningslös i förhållande till den organiserade brottsligheten som Operation Rimfrost.

Klanrapporten är därför i huvudsak att betrakta som en rasistisk rapport som pekar ut vissa etniska grupper som kriminella. Rapporten är ett exempel på exakt samma saker, samma rasism och samma fascism, som fick svenska myndigheter att peka ut resande och romer som kriminella på 1950-talet och 1960-talet. Rapporten är lika rasistisk som det hårt kritiserade så kallade romregistret och det uppges på vissa håll att Skånepolisen har ett liknanden register för mhallamisläkter. Att Malmö och Skåne har så många utpekade familjer och släkter kan ha med detta rasistiska register att göra.

Läs mer:

Läs mer om den verkliga organiserade brottsligheten:

 1. Gängland Malmö – Seved och Sofielund
 2. Gängland Helsingborg-Landskrona
 3. Gängland Uppsala
 4. Gängland Stockholm – Rinkeby
 5. Gängland Stockholm – Hässelby och Vällingby
 6. Gängland Stockholm – Åkersberga
 7. Gängland Stockholm – Hallonbergen
 8. Gängland Malmö – Holma och Kroksbäck
 9. Gängland Stockholm – Botkyrka
 10. Gängland Göteborg – Tynnered
 11. Gängland Stockholm – Bredäng
 12. Gängland Stockholm – Sollentuna/Tureberg
 13. Gängland Stockholm – Sollentuna/Edsberg
 14. Gängland Göteborg – Biskopsgården
 15. Gängland Stockholm – Östberga
 16. Gängland Stockholm – Bro
 17. Gängland Stockholm – Hagsätra
 18. Gängland Stockholm – Vinsta
 19. Gängland Göteborg – Hammarkullen och Hjällbo
 20. Gängland Göteborg – Bergsjön
 21. Gängland Göteborg – Mölnlycke
 22. Gängland Stockholm – Husby
 23. Gängland Stockholm – Täby
 24. Gängland Värnamo
 25. Gängland Stockholm – nätverk Tyson
 26. Gängland Stockholm – Märsta
 27. Gängland Göteborg – Frölunda
 28. Gängland Göteborg – Backa
 29. Gängland Stockholm – Bandidos MC
 30. Gängland Göteborg – Gårdsten
 31. Gängland Göteborg – Länsmansgården
 32. Gängland Örebro
 33. Gängland Södertälje
 34. Gängland Stockholm – Vårby gård
 35. Gängland Stockholm – Tensta

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!