Låg medelålder viktigaste orsak till låg andel vaccinerade

När GP ska presentera områden med lägst andel vaccinerade glömmer de redovisa ett område. Anledningen till detta tycks vara att området inte stämmer med deras förutfattade mening. Det är nämligen inte ett område med fattiga förortsbefolkning som härstammar från andra länder. Fakta stämmer helt enkelt inte med deras förklaringsmodell. Det är den ena tolkningen av varför de utlämnat området Olofshöjd i Burås (Krokslätt) i södra Göteborg.

Olofshöjd. Bild: SGS Studentbostäder

Den andra tolkningen är att journalisten, Filip Persson, som skrivit artikeln i GP helt enkelt misslyckats med sitt jobb. De har inte haft tillräcklig kompetens och har inte upptäckt den låga andelen vaccinerade i södra Göteborg (Johanneberg, Krokslätt, Guldheden och Landala).

Anledning till den låga vaccinationsgraden i Olofshöjd är att det helt och hållet är ett studentområde. Andelen unga är hög och därför är andelen vaccinerade låg. Även flera andra områden i södra Göteborg med många studenter har förhållandevis låg vaccinationsgrad.

Det är känt att befolkningen i många arbetarklassförorter också innehåller en befolkning med många unga vuxna. I själva verket kan det vara en av viktigaste orsakerna till att många förortsområden har låg andel vaccinerade.

Den stora betydelse som tillskrivs bakgrund i annat land eller fattigdom är alltså troligen inte så stor som SVD och GP gör gällande.

De siffror som redovisas kan inte användas för att dra de slutsatser som GP och SVD gör. Först måste siffrorna justeras i förhållande till befolkningens ålder. Först därefter kan slutsatser dras från materialet. Förmodligen minskar skillnaderna mellan olika delar av Göteborg om siffrorna justeras i förhållande till ålder.

Troligen kommer det ändå att finnas en klyfta mellan rika och fattiga områden i Göteborg när det gäller vaccinationsgrad. Men inte så stor som SVD och GP gör gällande.

Läs också: De missvisande siffrorna på vaccinationsgrad