Felaktiga fakta i Brå-rapport om ungdomsrån

Brå har nyligen gett ut en rapport om ungdomsrån. Det som presenterades i rapporten var ganska förväntat. De ungdomar som rånar kommer främst från arbetarklassen. De som blir rånade främst från bra sociala förhållanden.

Detta gör också att ungdomar som invandrat eller har föräldrar som invandrat är överrepresenterade bland rånarna. Det utgör ju en betydligt större del av arbetarklassen än av den svenska befolkningen som helhet.  Och en mindre andel bland de som lever under goda ekonomiska och sociala förhållanden vilket gör att ungdomar födda i Sverige med svenskfödda föräldrar är vanligare bland de som blir rånade.

Dessa förhållanden det är främst en konsekvens av klassförhållanden i Sverige. Det har egentligen inget med etnicitet och invandring att göra. Fattiga rånar, rika blir rånade. Inget konstigt och inget märkligt. Inte heller är det förvånande.

Vad som däremot är förvånande är att rena felaktigheter förekommer i Brå-rapporten. Och då har jag bara granskat skrivningarna om Göteborg ordentligt. Sannolikt finns det lika många och lika mycket fel när det gäller Stockholm  och Malmö.

Var de som rånar bor

Till exempel skriver de i rapporten så här: ”De områdena som har absolut flest misstänkta i förhållande till befolkningen finns i Göteborg (Hjällbo/Eriksbo), Malmö (Sorgenfri) och Södertälje (Fornhöjden).”

Men det är helt fel vad Göteborg anbelangar. För Hjällbo förekommer inte överhuvudtaget bland de områden som har många misstänkta i förhållande till det totala antalet ungdomar i området. Eriksbo som är ett helt annat område med bättre ekonomiska förhållanden, stor andel svenskfödda med svenskfödda föräldrar och huvudsakligen bostadsrätter är däremot värst i hela Sverige. Eriksbo är däremot inte klassat som ett utsatt område av polisen.

Överhuvudtaget är det så vad Göteborg anbelangar att det inte är de försummade områdena (utsatta områdena) som förekommer bland de områden som har många misstänkta i förhållande till det totala antalet ungdomar. Utan istället är det i huvudsak arbetarklassområden som inte anses vara utsatta områden och som har en stor andel svenskfödda invånare med svenskfödda föräldrar som Rannebergen, Eriksbo, Kortedala, Björkekärr och Tofta (Kommandobryggorna) i Frölunda.

Undantaget är Hammarkullen som av polisen anses vara ett utsatt område. Men också Hammarkullen har en förhållandevis stor andel svenskfödda med svenskfödda föräldrar.

Även när det gäller Stockholm är det samma sak. De områden som har många misstänkta i förhållande till hur många ungdomar som finns är Hässelby strand, Fagersjö, Vällingby, Södermalm, Tensta, Hagsätra, Kista, Enskededalen (Dalen), Skärholmen, Vårberg, Bredäng, Högdalen, Rinkeby, Svedmyra och Rågsved. Bara två så kallat utsatta områden. Resten av områdena i Stockholm är av samma typ som i Göteborg, arbetarklassområden med lägre andel invandrare och barn till invandrare. Men också Södermalm som är att betrakta som ett rikt medelklassområde.

Dåligt jobb och felaktiga slutsatser

Därmed är det möjligt att en del av resonemangen och slutsatserna i Brås rapport är felaktiga. Kanske är det inte fattiga i fattiga områden som rånar rika ungdomar. Utan fattiga i arbetarklassområden där de flesta har det ganska bra. Kanske beror de på att dessa ungdomar kan se sin fattigdom tydligare. Genom rån kan de kompensera för skillnaderna. De som skrivit Brårapporten om ungdomsrån har gjort ett mycket dåligt jobb när det gäller analysen. Den är helt otillräcklig.

Där rånen sker

Också när det gäller var rån sker finns det tydliga faktafel i Brå-rapporten. Ungdomsrån är vanligast i Nordstan, Kärra, Lindholmen, Heden/Gårda/Liseberg, Torslanda/Volvo/Arendal, Kviberg, Kortedala Torg och ett område i Önnered/Åkered/Näset/. I Näset och Önnered finns badplatser som är populära bland ungdomar, på Heden och Lindholmen många gymnasieskolor, i Kviberg en mängd sportanläggningar och Nordstan är ett stort köpcentrum. I Torslanda finns ett köpcentrum, Amhult centrum.

Brå påstår i rapporten också att Kärra har ett stort köpcentrum men det är totalt felaktigt. Det finns ett köpcentrum i Bäckebol i Backa (inte i Kärra) men det ligger en bra bit söder om det område i Kärra som har många rån. Egentligen en lögn men rapportförfattarna har väl lite dåligt koll så vi får väl se det som ett resultat av okunnighet, dålig faktakontroll och slarv. Rån sker helt enkelt i huvudsak på platser där många ungdomar från olika sociala miljöer och bakgrunder vistas.

Läs mer: