Fyra personer dömda för mord i Ronna i oktober 2022

En 19-årig man har dömts för bl.a. mord och mordförsök av Södertälje tingsrätt för ett skjutvapenmord på Enhörnaleden i Ronna den 1 oktober 2022. En 18-åring dömdes i samma rättegång för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. En 26-årig man dömdes för stämpling till mord och grovt vapenbrott. Slutligen dömdes en 26-årig man för misshandel. Sammanlagt åtalades 13 personer.

Dom

Tingsrätten ansåg det bevisat att den vid mordet 17-årige gärningsmannen skjutit ihjäl en 41-årig man, Enki Özmen, med ett stort antal skott och samtidigt skjutit mot 41-åringens kamrat. Mordet skedde som ett led i en våldsam konflikt mellan två kriminella grupperingar i Södertälje men varken den 41-årige mannen eller hans kamrat var del i den konflikten.

Istället talar allt för att det varit fråga om en så kallad felskjutning och att 41-åringen skjutits av misstag. En annan ung man dömdes för skyddande av brottsling, grovt brott och grovt vapenbrott för att efter mordet ha tagit hand om mordvapnet och skyttens kläder.

Två andra personer som åtalats för bl.a. mord alternativt medhjälp till mord bestående bl.a. av att de skulle ha tagit hand om skyttens telefon under tiden för mordet, frikändes. En av dem dömdes dock för en misshandel som också var relaterat till den pågående konflikten. Ytterligare en person dömdes för stämpling till mord då han försökt förmå andra personer att mörda tre personer tillhörande motståndarsidan i konflikten. Han dömdes även för grovt vapenbrott.

Frikända

Åtta andra personer som åtalats för bl.a. skyddande av brottsling och/eller underlåtenhet att avslöja mord frikändes. Det finns en del omständigheter som är besvärande för flera av dessa personer men tingsrätten har funnit att bevisningen inte är tillräcklig för att dessa ska kunna dömas.

Straff för de dömda

Det har varit fråga om ett hänsynslöst mord som för en vuxen person hade lett till fängelse på livstid. En fråga i målet har varit hur gammal skytten var vid tidpunkten för mordet och därmed vilket straff han kan dömas till.

Åklagaren har påstått att han var äldre än de 17 år som följer av folkbokföringen och därmed kan och bör dömas till fängelse på livstid. Tingsrätten har dock funnit att det inte är utrett att han faktiskt hade fyllt 18 år och han får därför inte dömas till fängelse på livstid.

Sluten ungdomsvård, som annars är det vanliga straffet för 17-åringar som döms för allvarliga brott, bedömdes dock inte som en tillräcklig påföljd. Han som heter Tawhid Sozan dömdes därför till fängelse i 9 år och 6 månader.

23-åringen, Lukas Haddad, som dömdes för bl.a. stämpling till mord fick fängelse i 7 år och 4 månader. 23-åringen som dömdes för misshandel fick 10 månaders fängelse. 18-åringen som dömdes för att han tagit hand om mordvapnet fick ungdomsövervakning.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!