Historielöst men okej om brottslighet i tidningen Kvartal

Jörgen Huitfeldt har skrivit ett i huvudsak bra inlägg i tidningen Kvartal om att gängskjutningarna minskat i antal och att uppklarningsprocenten samtidigt ökat för grova gängbrott. Samtidigt är det oerhört historielöst och oerhört Stockholmsfixerat.

Det som nu hänt i Stockholm har tidigare hänt i Göteborg med start 2015 och Malmö med start 2018. Stockholm är helt enkelt sist ut. När gängvåldet ökade skedde det också först i Göteborg, sen i Malmö och sist i Stockholm.

Orsaken till ökningen och den senare minskningen av gängvåldet har jag analyserat i flera artiklar, bland annat i Inget samband narkotika och ökat våld och Poljarevius – en misslyckad polischef i Magasinet Konkret samt i flera artiklar på min blogg:

Historielöshet och Stockholmsfixering

Men Huitfeldt bortser helt från att utvecklingen i Stockholm skett efter en likadan utveckling i Göteborg och Malmö. Inte heller nämner han det faktum att minskningarna av gängvåldet och ökningen av uppklarning i Malmö och Stockholm sammanfaller med att de både polisregionerna (Syd respektive Stockholm) fått en omfattande hjälp av utredare från Göteborg och polisregion Väst.

Minskningen av våldet och ökningen av uppklarningen har inget med de hårdare straffen och lagarna att göra utan det har med en förändring av polisen i Göteborg att göra.

En förändring som startade med förändringarna efter fiaskot i samband med kravallerna i Göteborg 2001. Förändringsarbetet har sen spridit sig ut till andra polisregioner, ofta trots att polisledningar och poliser varit negativa till förändringarna. Men till slut har det ändå till viss del slagit igenom. Och polisen har som en följd blivit bättre på att utreda och klara upp gängrelaterade våldsdåds.

Om allt detta verkar Huitfeldt totalt ovetande. Faktum är att han framstår som ganska ignorant. Inte bara vad det gäller den stora bilden utan också gällande detaljer.

Sålunda tror att han att det första offret för ett gängrelaterat bombdåd var den unga kvinna, Soha Saad, som dödades i ett sprängdåd i Storvreta i september 2023. Han verkar inte ha nån koll alls då han inte verkar veta att det dödas 5 personer i sprängdåd i Göteborg åren 2015-2016. Fyra personer dödades i ett bombattentat i Torslanda 2015 och 1 person i en handgranatsattack mot en lägenhet året efter.

Mer hierarkiska gäng

Huitfeldt verka också helt ovetande om att en del av orsakerna till att gängvåldet minskat även beror på utvecklingen i de kriminella miljöerna. De kriminella gängen har mognat, blivit mer välorganiserade och hierarkiska. Detta har en längre tid kunnat se i Göteborg där brottsligheten till stor del blivit mer maffialiknande. De hierarkiska gängen har till stor del tagit över från de mer löst sammansatta nätverken och de löser konflikter genom möten istället för att skjuta på varandra.

De gängdåd som fortfarande äger rum sker i allmänhet enbart i det fåtal löst sammansatta nätverk som fortfarande existerar och  inte deltar i dessa möten. Samma utveckling som skett i Göteborg sker förmodligen i Malmö och Stockholm i detta nu.

Slutligen så är en starkt bidragande orsak till de många åtalen 2023 en följd av all avlyssningsinformation från de knäckta krypterade kommunikationsnätverken (Encrochat, ANON och SkyECC). Det sistnämnda är det so lett till flest åtal och det var den informationen som hanterades sist av åklagare och polis.

Sammanfattningsvis är Huitfeldts historielös och något grund i sin brist på ordentlig analys och grundläggande faktakunskaper.. Analys och fakta kan inte ersättas med intervjuer med tyckare på det sätt Huitfeldt försöker göra. Men det är ändå en intressant artikel som dock inte ger nån vidare vägledning i varför skjutningarna i Stockholmsområdet upphört och varför uppklaringsprocenten för gängvåld ökat.

Läs mer:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

4 svar på “Historielöst men okej om brottslighet i tidningen Kvartal”

  1. I september 2023 var det 27 skjutningar och 11 döda i Stockholm och region Mitt. Att situationen, utifrån bakomliggande grundorsaker, helt skulle förändrats på ett fåtal månader synes mig vara tämligen osannolikt. Det går inte, som jag ser det, att vare sig dra några långtgående slutsatser eller att utveckla några vederhäftiga förklaringsmodeller utifrån detta korta tidsintervall. Analysen, om den ska vara trovärdig, måste dessvärre vänta åtminstone ett år.

  2. I stort sett allt som skedde under september-oktober i Stockholm, Norrköping och Uppsala var relaterat till en enda konflikt. Den interna konflikten i Foxtrot. Det är bevisat och belagt. med det finns också skjutningar under förra året som var relaterade til en intern konflikt i Södertäljenätverket. Men de skedde främst i Södertälje, Botkyrka och Huddinge. En konflikt med koppling till Sollentuna verkar också ha funnits men den verkar vara löst.

  3. Det är just det, konflikter blossar upp, någon gång eskalerar de bortom all rimlighets gräns (som den i höstas), för att sedan klinga av. Detta är dynamiken och dessvärre befarar jag att vi får bevittna den igen så länge det finns omogna kriminella konstellationer och så länge vi har ett samhällsklimat som främjar deras framväxt. I detta senare har ingenting hänt, klimatet är det samma idag som det var i september och året före o.s.v.

    I morse sprängdes det igen, en smäll jag själv hörde då jag just nu är på besök hos bekanta vilka råkar bo i närområdet. Om denna ”smäll” utlöser en ny våg av våld återstår att se men inte förefaller väl det alldeles otroligt …

  4. Jag delar din åsikt om detta. Men det finns också anledning att vara positiv när utvecklingen går åt rätt håll. I Göteborg har den lägre konfliktnivån ändå varat i 8 år. Det betyder inte att skjutningar och sprängningar inte sker. Men sånt har faktiskt alltid funnits på den nivå det varit under de de 8 senaste åren i Göteborg.

Kommentarer är stängda.