Uppländska Berg förlorar rätten till dynamitförvaring

I december 2023 beslutade Storstockholms brandförsvar att återkalla tillståndet  att förvara explosiva varor för Uppländska Bergborrnings AB. Anledningen till att tillståndet drogs in är att  tänd- och sprängmedel på från företaget påträffats på flera brottsplatser i landet som härrör från bolaget.

Företaget överklagade besluten till länsstyrelsen i Stockholm. Men myndigheten har avslagit överklagan enligt uppgifter i Norrtelje tidning.  De anser at brott hade kunnat förhindras om företaget hade haft koll på sina sprängämneslager. Företaget anmälde inte en enda stöld förrän en anställd åtalades för inblandning i sprängdåd. Även räddningstjänsten i Norrtälje kommun återkallade företagets tillstånd att förvara sprängmedel i ett flyttbart förråd. Detta efter att de kontaktats av polisen.

Flera personer har dömts för att ha anträffats med explosiva varor från Uppländska Bergborrnings AB. Bland annat dömdes en tidigare anställd till tre år och nio månaders fängelse för att ha stulit och sålt vidare 125 kilo dynamit. Han dömdes också senare för att också ha tillverkat termosbomber åt kriminella.

Uppländska Bergborrnings AB har över 100 anställda och hotas enligt företagsledningen av konkurs när tillståndet att förvara sprängämnen dragits in. Företaget ville inte kommentera det indragna tillståndet när Norrtelje Tidning kontaktade dem.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!