Polisen hävdar inte att det finns 62 000 gängkriminella

Polisen hävdar att det finns 14 000 gängkriminella. Den polisrapport som ligger bakom medias och politikernas helt påhittade siffra på mer än 60 000 gängkriminella påstår inte att det finns så många gängkriminella. Den påstår att det finns 14 000 gängkriminella. Hur polisen kommit fram till denna siffra framgår dock inte av rapporten. Inte heller rikspolischefen Petra Lundh påstod nåt annat på den presskonferens när rapporten presenterades. 14 000.

Siffran 62 000 kommer från rapporten men handlar om alla personer som har kontakter med de gängkriminella enligt polisen. Det är kunder, släktingar och vänner som polisen känner till. I verkligheten är de förstås många fler för de flesta kunder, bekanta, släktingar och vänner är inte kända av polisen.

Det finns en mängd rapporter som försöker uppskatta antalet gängkriminella i Sverige. De är gjord på en mängd olika sätt och beräknar olika saker. En sak har de gemensamt. Det överskattar antalet gängkriminella. Det är lättast att påvisa för mc-klubbar där det också finns tillgång till material från en organisation eller tidning som står Hells Angels nära, Payback.

Polisen och cylindermodellen

Enligt polisens genomgång av kriminella i problemförorter från 2023 med den så kallade cylindermodellen ingår cirka 5 000 personer i det som av polisen kallas cylinderaktörer. Totalt tar rapporten upp en siffra på 10 000 personer indelade i 4 grupper. Men bara två av dessa grupper kan sägas ingå i den organiserade brottsligheten.

Polisen hävdar att det enligt denna rapport finns 10 000 gängkriminella i förorter (men bara hälften så många i de så kallade utsatta områdena) men i rapporten framgår det klart att det bara finns 5 000. Dessa siffror inkluderar inte mc-gängen.

Det finns dessutom en rapport från från 2022 där polisen hävdar att det finns cirka 8 000 gängkriminella i Sverige.

ESO-rapport

Enligt en rapport som getts ut av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) från år 2023 så finns det cirka 13 000 gängkriminella i Sverige. Därav 5 000 i kriminella mc-gäng. Detta är helt enkelt inte sant. Det är mycket lätt att visa på att de kriminella mc-gängen på sin höjd består av drygt 3 000 personer. Är felet i samma storleksordning även när det gäller andra typer av gäng blir det cirka 8 000 gängkriminella.

Rapport från IFFS

Rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige från 2018 påstår att det finns 15 000 personer inom den organiserade brottsligheten i Sverige. Det är på alla sätt en orimlig siffra som inte har nåt med verkligheten att göra. 1 600 personer hör överhuvudtaget inte hemma i rapporten då de är politiska aktivister och ytterligare 800 är fotbollshuliganer som inte heller är att betrakta som organiserad brottslighet. Kvar har vi då 12 500 personer ungefär.

Enligt rapporten hör nästan 5 700 hemma i den del av den organiserade brottsligheten som de kallar mc-gäng. Som jag skrivit tidigare finns det ingen rimlighet i denna siffra utan det handlar på sin höjd om 3 000 personer. Eller ännu färre för enligt uppgifter direkt från mc-gängen handlar det snarare om 1 000 personer. Kvar då blir ungefär 8 000 personer.

Stockholms Handelskammare

I en rapport från Stockholms Handelskammare med namnet Kriminella entreprenörer finns också en uppskattning av antalet gängkriminella. Eller rättare sagt antalet personer om ingår i den organiserade brottslighet.

I stort sett använder forskarna bakom rapporten samma siffror som de använde i ovan nämnda ESO-rapporten Kriminella på kartan från 2023. Den har samma indelning i grupper som flera andra rapporter som samma författare står bakom, maffia, mc-gäng, gatugäng, partiella organisationer och nätverk. I vardagligt språkbruk används normalt gäng och nätverk om alla dessa förutom mc-gängen.

Enligt rapporten från Handelskammaren hävdar polisen att det 9 000 gängkriminella. Det anges att det är samma individer som igår i de uppskattningar som är baserade på cylindermodellen. Som jag tidigare visat måste den siffran halveras.

Samtidigt uppger de också i rapporten att det finns 13 000 personer i den organiserade brottsligheten enligt polisen. De menar också att siffrorna i olika rapporter är överlappande och alltså inte kan adderas till varandra. Detta är den siffra de använder i rapporten. I den ingår 5 000 personer i mc-gängen vilket som jag tidigare visat är kraftigt överdrivet då de snarare handlar om 3 000 personer.

Sammanlagt 8 000 personer skulle då ingår i resten av den organiserade brottsligheten men det är uppenbart också en överdrift med tanke på att cylindermodellen där dessa personer ingår bara tar upp 5 000 gängkriminella. Totalt skulle det då bli 8 000 gängkriminella ungefär.

Sammanfattning

Oavsett vilken eller vilka rapporter vi tittar på så hamnar vi alltså någonstans kring 8 000 gängkriminella. enligt vissa uppgifter är denna siffra också för hög och borde vara 6 000. Enligt flera rapporter är den för låg men med tanke på att alltid tycks överdriva kan vi nog ta bort de som anger det högsta antalet. Resultatet skulle i så fall bli att det finns mellan 6 000 och 12 000 gängkriminella i Sverige.

När polisen hävdar något om gängkriminella och deras brottslighet bör alla siffror ifrågasättas. När forskare hävdar något måste deras uppgifter granskas noga. För de gör rapporterna för intressenter som vill ha höga siffror.

Och lita inte på media. Inte de som tror att det verkligen finns 62 000 gängkriminella. Men lita inte heller på de andra. De tror att polisens påstått att det finns 62 000 gängkriminella (och förra året 30 000) och försöker bevisa att det inte är så. Dvs de försöker motbevisa ett påstående från polisen som inte existerar.

Istället för att läsa vad media påstår. Läs rapporten.

Läs mer:

Ett svar på “Polisen hävdar inte att det finns 62 000 gängkriminella”

Kommentarer är stängda.