Dumheter om antalet gängkriminella från polisen

Cirka 14 000 personer bedöms vara aktiva i kriminella nätverk enligt polisen. Siffran är en ren fantasi och det finns inga som helst belägg för uppgiften i den rapport som polisen tagit fram. Det är helt enkelt bara en siffra som tagits rätt ur luften. Ytterligare 48 000 personer ska enligt dem ha en koppling till kriminella nätverk. Det är inget annat än lögn och i rapporten finns inget som visar att det ens är i närheten av sanningen.

När det gäller personer som bedöms ha koppling till kriminella nätverk kan de till exempel vara misstänkta för brott tillsammans med aktiva i kriminella nätverk eller förekomma i underrättelser om brottslig verksamhet tillsammans med aktiva i kriminella nätverk. De kan också ha upplåtit bostäder till förvaring av narkotika, hanterat pengar eller annat till aktiva personer i kriminella nätverk.

Lögner

– Vi ser att de kriminella nätverken är mycket omfattande, vilket bekräftar bilden av att det här är ett utbrett och mycket allvarligt samhällsproblem. Men vi måste tro att det går att vända utvecklingen och vi jobbar hårt för det tillsammans med bland annat andra myndigheter, säger rikspolischef Petra Lundh.

Lundhs uttalande innehåller samma läsa påstående utan belägg och bevis som polisen så kallade lägesbild innehåller. Det finns ingen anledning att ta uttalandet på allvar mer än att det är ytterligare ett sätt för regeringen att skruva åt repressionen. De och deras hantlangare ljuger för att skapa en falsk bild av verkligheten.

Ett bevis för att de ljuger är att Sverige är att av de land som har lägst brottslighet i hela världen. Vi har lika få mord i förhållande till befolkningens storlek som alla andra västeuropeiska länder och mycket färre mord än de allra flesta länder på jorden. Sverige har också en mycket lägre andel narkotikabrukare och narkotikamissbrukare än andra länder. Det är ett av de land som har minst narkotikabruk i hela Europa.

Olika roller

Polismyndigheten har under arbetet med lägesbilden gjort en indelning av olika roller som förekommer inom kriminella nätverk som beskrivs enligt följande:

  • Strategiska: Utgörs av de personer som styr och leder den brottsliga verksamheten och som kan beskrivas som strategiska aktörer.
  • Utförare i högre skikt: Personer som är utförare i ett högre skikt och kan liknas vid platschefer som både utför delar av den brottsliga verksamheten och som ser till att den blir utförd.
  • Utförare i lägre skikt: Står för att genomföra brottsliga handlingar på uppdrag av ovanstående skikt.
  • Möjliggörare och specialister: Utgörs av personer som bedriver någon form av möjliggörande verksamhet, exempelvis penningtvättare eller revisorer.
Rapport utan värde

Lägesbilden visar att äldre individer styr över yngre i de kriminella nätverken enligt rapporten. Men ärligt sagt. Det är väl självklart att det fungerar så. En rapport som slår fast en sådan sak är ingen rapport utan en sammanställning av lösa tankar och spekulationer. Den saknar värde.

När det gäller könsfördelning är 95 procent av de aktiva i kriminella nätverken män och 5 procent kvinnor. Om man tittar på de som är kopplade till kriminella nätverk är siffran när det gäller kvinnor högre, 19 procent. Även detta är självklaheter som är känt sen urminnes tid. Det är män som begår brott.

Rapporten redovisar även att av de aktiva kriminella är 88 procent svenska medborgare, och av dem har också 8 procent utländskt medborgarskap. 11 procent har enbart utländskt medborgarskap och 1 är oklart. Återigen självklarheter.

Lägesbilden från polisen är full med påståenden som saknar belägg. Den är full med lögner och självklarheter. Ingen seriös person kan ta en sådan produkt på allvar.

Läs mer om kriminella nätverk

Läs också:

Ett svar på “Dumheter om antalet gängkriminella från polisen”

Kommentarer är stängda.