Korruption ger problem för polisen

Upphandlingssystemen ihop med privatiseringar har lett till ökad korruption i Sverige. Det har också fått faktiskt konsekvenser och har lett till att kriminella vinner upphandlingar inom bland annat, Välfärdsbedrägerier har därmed blivit en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Betydligt viktigare för de kriminella nätverken än narkotika. Korruption ger problem för polisen.

Men det har också lett till att vänner till ledande politiker fått uppdrag som de sen inte klarar av. Det ger inga inkomster till gängen men det är en form av korruption som med tiden kommer att de den organiserade brottsligheten mer makt och fler möjligheter att tjäna pengar. Tidningen Flamman har avslöjat ett sådant ärende som dessutom fått allvarliga konsekvenser för polisen.

Resursslöseri

Ett bolag med koppling till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson vann år 2022 upphandlingen om arrestvakter i polisregion Norr. Bolaget heter Securum och sen de tog över har de flesta polisarrester i polisregion Norr fått stänga. Bolaget har nämligen inte tillräckligt med personal och har inte heller lyckats anställa nya. Endast 6 av 29 arrester i polisregionen är därför öppna. Det innebär en väldig massa långa transporter som utförs av polispersonal:

Enligt Joakim Moritz, Polisförbundets ordförande i Västerbotten, är situationen ohållbar.

– Om någon grips i Hemavan, så ska de egentligen sitta i arrest i Lycksele 25 mil bort, men nu kan de behöva åka 38 mil till Umeå, för att sedan transporteras tillbaka för häktning i Lycksele tingsrätt. Det här är en transporttid där polisen hade kunnat göra annat. Sedan kan den häktade behöva hämta sina grejer i Hemavan till slut, och det är ju också orimligt, säger han till Flamman.

Konsekvenserna för polisen är stora. Det innebär att brottsutredningar tar längre tid och att kostnaderna ökar för en massa övertid. För de långa transporterna tar lång tid vilket innebär övertid. Den tid som polisen nu ägnar åt transporter kunde istället ha ägnat åt brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete. Situationen är bra för de kriminella och mycket dålig för samhället. Och allt för att Pehrssons kompisar vanna en upphandling med ett lågt pris för et jobb de uppenbarligen inte klarar av.

Securus

Securus Säkerhet i Sverige AB som företaget heter ägs av KB18 Företagsförädling AB. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson ägde 10 procent av aktierna i bolaget fram till slutet av 2022. Styrelseledamöter och ägare i KB18 Företagsförädling AB är idag Magnus Mässing (VD), Saloon Bekele (ordf), Fredrik Malm, Michael von Elern, Stefan Kula, Henrik Carlbark, Stefan Vikström och Rolf Per Håkan Bay-Eriksson. De är alla gamla lumparkompisar med Johan Pehrson sen 1988. Bolaget bildade de dock först 2013.

De borgerliga partierna har i riksdagens drivit igenom en rad förslag för att gynna privata lösningar inom polisiär verksamhet såväl son inom vård, skolor, förskolor och mycket annat. Upphandlingar och privatisering av polisens arrester genomfördes på 2010-talet. Polisregion Norr gjorde den första upphandlingen år 2017.

Johan Pehrson har personligen lagt fram förslag om att utvidga rut-avdraget till att även omfatta ”säkerhets- och trygghetstjänster”. Beslutet gick igenom i juni 2022 och samma månad köptes Securum upp av det bolag där Pehrson var delägare, KB18 Företagsförädling AB. De vann samma år också upphandlingen om arrestvakterna i polisregion Norr. Efter att Pehrsons ägande uppmärksammats av Nerikes Allehanda så sålde han sina aktier i slutet av 2022.

Korruption ger problem för polisen

Det är uppenbart att Pehrson agerat politiskt på ett sätt som gynnat honom själv och hans vänner. Sådant agerande är en form av korruption. Det är lika tydligt att systemet med privatiseringar av verksamheter som borde vara offentligt drivna och kontrollerade, rut-avdrag med mera gynnar korruption. Att det också gynnar de kriminella gängen är kanske inte lika uppenbart men i detta fall är det tydligt då polisen resurser slösas bort på transporter istället för att användas till polisarbete.

Upphandlingssystemet gynnar inte bara korruption och kriminella gäng. Det är också ineffektivt och ett slöseri med pengar och resurser. Det ger problem för polisen.

Ett svar på “Korruption ger problem för polisen”

Kommentarer är stängda.