Tredubbling av mutbrottsåtal på tre år

Inte mindre än 96 åtal avseende mutbrott väcktes i Sveriges domstolar under 2023. Det är nästan en tredubbling av mutbrottsåtal sen 2020 då antalet åtal uppgick till 38. Av de 96 åtalen under 2023 ledde 77 procent till en fällande dom, främst med dagsböter som påföljd. Detta och mycket mer om mutbrott i Sverige visar Rättsfallssamlingen från Institutet Mot Mutor (IMM) för 2023.

– Att antalet åtal stigit så kraftigt i Sverige på senare år visar att medvetenheten kring frågor som rör mutor och korruption faktiskt ökar i samhället”, säger Parul Sharma i ett pressmeddelande. Hon är tillförordnad generalsekreterare på IMM.

– Mörkertalet är dock fortfarande mycket stort i frågor som rör givande och tagande av muta. Jag skulle vilja se en rejäl folkbildning i ämnet i Sverige för att öka förmågan ytterligare hos allmänheten att reagera på oegentligheter. Detta är viktigt inom alla samhällssektorer.

Transportsektorn, vården och ordningsmakten

Rapporten för 2023 visar också att transport- och fordonsrelaterade verksamheter återigen seglat upp i topp i mutbrottsligan. Inte mindre än 32 procent, eller 11 av 34 mutbrottsdomar, handlar om mutor inom exempelvis trafikskolor och bilbesiktningar. Det är allt från elever som vill köpa sig fria från examination till besiktningsinspektörer som låter fordon de aldrig sett passera utan anmärkningar.

Senast denna sektor ledde mutbrottsligan var 2020 och då tillsammans med vård- och omsorg. Värstingen från 2022, ordningsmakt, hamnar som nummer två på listan för 2023 med 8 mutbrottsdomar eller 24 procent av totalen.

Kontanter

Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att det är kontanter som gäller i allt högre utsträckning i mutbrotten. Hela 97 procent av mutorna i de fällande domarna under 2023 utgjordes av kontanter. Summan av penningmutorna har varierat kraftigt sen IMM:s rättsfallssamling startade 2017.

Penningmutorna ökade dock kraftigt i antal under 2023. Detta trots att antalet mutbrottsdomar endast ökat marginellt och totalsumman sjunkit. Det innebär att det under 2023 i större utsträckning handlat om mutbrottshärvor med många mindre mutor.

– Mindre mutor kan också ha att göra med ett brett rådande missförstånd om att vi i svensk mutbrottslag har något som heter ”ringa värde”. Ett missförstånd som kan vara anledningen till härvor med mindre mutor. Idag finns inga fasta värdegränser inskrivna i den svenska mutbrottslagen.

Män

Männen dominerar allt mer som mutbrottslingar. Av de 74 åtal som lett till fällande domar under 2023 rör det sig nästan uteslutande, eller till 99 procent, om män. De som agerar som visselblåsare är däremtyo kvinnor.

Åldersspridningen i fjolårets domar är stor och sträcker sig från 19 till 79 år. De flesta dömda finns i åldersgruppen 20-29 och 30-39 medan den genomsnittliga mutbrottslingen är 43 år.

– Det är djupt oroväckande att så många unga finns bland de dömda. Jag vill se en annorlunda kurva här inom snar framtid och jag tror att ju mer satsningar och kunskapsfrämjande insatser vi har inom antikorruptionsfrågor, desto fler unga kan räddas ur mutbrottsträsket, säger Parul Sharma.

De flesta mutbrott sker i Stockholm. Under 2023 skedde 32% av alla åtal i Stockholms län. I de lika stora Skåne län och Västra Götalands  län var det bara 9% respektive 6%. Preci ssom gängbrottsligheten är värre i Stockholm tycks också korruptionen vara värre där.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Tredubbling av mutbrottsåtal på tre år”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.