Tillslag mot bärföretag med kriminella kopplingar

Tillslag mot bärföretag. Polisen och en rad andra myndigheter och aktörer genomförde i veckan en gemensam insats mot flera företag med koppling till ett kriminellt nätverk. Insatsen genomfördes genom arbetsplatsinspektioner i region Stockholm, Mitt och Bergslagen.

14 arbetsplatser i Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Frövi, Botkyrka och i Årsta, Stockholm, inspekterades. Årsta innebär troligen ett företag med verksamhet i partihallarna. Vid sju av de besökta arbetsplatserna genomfördes åtgärder.

Insatsen var inriktad på bärföretag som kan kopplas till Ismail Abdo och hans familj. Ismail Abdo var tidigare en ledande person i den kriminella gruppering som brukar kallas Nätverk Foxtrot. Nätverk Foxtrot var i början av 2023 inblandad i en våldsam konflikt med Dalennätverket.

Under hösten 2023 uppstod en spricka i nätverket som ledde till en våldsam konflikt mellan en falang ledd av Rawa Majid och en falang ledd av Ismail Abdo. Den senare grupperingen anses ha gått segrande ur det hela. Polisen kallar idag den aktuella falnagen för Rumba och ser det som ett eget kriminellt nötverk skiljt från Foxtrot som fortfarande anses ha Rawa Majid som central ledare. Ismail Abdo befinner sig för närvarande i Turkiet men var Rawa Majid finns är oklart.

Den kriminella ekonomin är grundbulten för de kriminellas förmåga att genomföra grova våldsbrott och behålla sitt våldskapital. Polisen misstänker i sammanhanget att den illegala jordgubbsförsäljningen omsätter miljardbelopp på den svarta marknaden.

– När flera myndigheter går samman kan vi slå ihop våra olika kompetenser och verktyg och på ett mer effektivt sätt försvaga de ekonomiska strukturerna och på så sätt reducera handlingsutrymmet och våldskapitalet hos de kriminella, säger Johan Sörbom i ett pressmeddelande. Han är nationell insatsledare på Polismyndigheten.

Större insyn och bättre underrättelsematerial

Under gårdagens insats låg fokus på de som kan benämnas som ”möjliggörare”, det vill säga individer som har brottsligt samröre med kriminella genom att exempelvis driva företag där penningtvätt sker som de kriminella sedan kan omsätta i nya brottsupplägg.

Enligt DN resulterade insatsen i att ett 20-tal personer frihetsberövades. Fyra brott mot utlänningslagen och en person togs i förvar. Det handlar om att personer arbetat olagligt i Sverige eller har anställt arbetskraft utan tillstånd att arbeta i Sverige. Kronofogden utmätte ett tiotal person- och lastbilar från personer med skulder. Vidare togs kontanter i beslag. Flera anmälningar om brott mot såväl arbetsmiljö- som livsmedelslagen upprättades. Dessutom utfärdades flera förelägganden om sanktionsavgifter på grund av olika brott mot arbetsmiljölagen.

Örebro

I Örebro upptäcktes att flera av de som sålde jordgubbar vid köpcentret Marieberg på Väster skötte alla affärerna svart. De hade inga registrerade företag och lagerhållningen av bären sköttes på altaner och i lokaler som inte godkänts för ändamålet. I ett fall var det små barn som stod för försäljningen. Några tillstånd att bedriva handel med livsmedel fanns inte heller. Polisen tror att jordgubbarna hade köpts från grossister med koppling till Ismail Abdo. Sju olika bilar och guld utmättes av kronofogden i Örebro från fler än 15 personer.

– Om man överväger att göra affärer med kriminella och hanterar deras pengar bör man tänka om. Vi kommer med gemensam kraft fortsätta slå till mot näringsidkare som samarbetar med kriminella, säger Johan Sörbom.

Resultaten från insatsen har gett deltagande myndigheter och aktörer en större insyn och bättre underrättelsematerial om de ekonomiska strukturerna runt våra kriminella aktörer och det skapar därmed ytterligare ökade handlingsutrymmen för att kunna agera på den kriminella ekonomin.

Under insatsen deltog utöver Polismyndigheten även Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, Södertörns brandförsvar, Stockholm Stad, Botkyrka kommun, Örebro kommun, Karlskoga kommun och Länsstyrelsen Stockholm.

Företag som kan ha varit föremål för kontrollerna

Det finns ett antal företag i bärbranschen som kan kopplas till konflikterna kring Nätverk Foxtrot eller till familjen Abdo. Detta faktum betyder inte att det är dessa företag so utsatts för kontrollerna.

Ett av de företag som kan ha kontrollerats heter Roslagsbär AB och ägs av Bilal Abdo som förmodligen är bror till Ismail Abdo. I styrelsen sitter Bilal Abdo med fadern Mohammed Abdo som suppleant. Samtidigt hör detta företag hemma i Uppsala och ingen kontroll gjorde där eller i Borlänge där bolaget har ett intressebolag.

Roslagsbär AB är delägare i Tjärna C Matmarknad AB (Orienta) i Borlänge som driver en livsmedelsaffär. Suppleant i styrelsen för Tjärna C Matmarknad AB och delägare är Fuat Ortac äger livsmedelshandelsföretag i Vaksala, Uppsala. Företagen är Ortac Livsmedel AB och den enskilda firman Ortac Handel. Tjärna C Matmarknad AB har dock gått i konkurs och Ortac Livsmedel AB är ett bolag utan verksamhet. Ortac är troligen en släkting till Abdo och den åklagare med kontakter till kriminella nätverk som är åtalad har samma efternamn.

Fuat Ortac såväl som Bilal Abdo och fler andra ur familjen Abdo fanns med på den så kallade dödslistan som Dalennätverket hade och som polisen lyckades komma över.

Men med tanke på var tillslagen skett handlar det inte bara om ett företag. Ett annat av företagen, eller rättare sagt företagsgruppen, som kan ha utsatts för kontroller kan vara SBK Sweden AB som i oktober 2023 utsattes för ett mordbrandsattentat.

Fler tänkbara företag

SBK Sweden AB ägs huvudsakligen av Lezma Hawez. Hawez som hör hemma i Uppsala är också huvudägare i AB Malte Gustavsson Frukt & Bär som har sina lokaler i partihallarna i Göteborg och flera företag som LKH Holding AB. LKH Holding AB är moderbolag för SBK Sweden AB, SBK Group AB (som i sin tur är huvudägare i Malte Gustavsson) och Bärprinsen AB.

Styrelsen i LHK Holding AB består av Lezma Hawez med släktingen Namå Hawez som suppleant. I SBK Sweden AB sitter Lezma Hawez, Sven Demitz-Helin (VD, ordf) och Ramazan Fidan i styrelsen.

Lezma Hawez och Sven Demitz-Helin sitter också i styrelsen för AB Malte Gustavssons Frukt & Bär. Övriga styrelseledamöter i Göteborgsföretaget är Mats Gustavsson (vice VD) och Yousef Kachama (VD) som dessutom båda två är minoritetsägare.

I styrelsen för Bärprinsen AB sitter Falake Fidan med Mehmet Emin Tursak som suppleant. Sannolikt är Falake Fidan och Ramazan Fidan släkt. Ramazan Fidan är också engagerad i HT Food AB där han är suppleant i styrelsen. Ordinarie styrelseledamot är Bilal Khalifa som också är styrelseledamot i WD Foodservice AB som formellt ägs av Bilal Hussein. Yousif Khalifa som troligen är bror till Bilal Khalifa är styrelsesuppleant.

Lezma Hawez är gift/sambo med Trifa Ismail som bland annat har företagen Fruit & Berries Sweden AB och Apoteksgruppen i Uppsala Nr 5 AB.

Någon koppling mellan SBK Sweden AB eller nåt av de andra företagen och Ismail Abdo har jag dock inte kunnat hitta. Enligt uppgifter ska dock en person som förekommer i företaget SBK Sweden AB också ha funnits med på Dalennätverkets så kallade dödslistan.

De aktuella personerna och företagen ses troligen som möjliggörare av polisen vad det gäller kriminell verksamhet men verkar inte vara misstänkta för några brott.

Läs mer:

Ett svar på “Tillslag mot bärföretag med kriminella kopplingar”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.