Maffialiknande kriminella gäng

Svenska kriminella gäng brukar delas in i olika typer av gäng. Exempelvis maffialiknande kriminella gäng, kriminella mc-gäng, släktbaserade nätverk, lokala gatugäng och etniska nätverk. Ett nätverk eller gäng kan ingå i flera av kategorierna.

Exempelvis kan ett släktbaserat nätverk också vara ett gatugäng och en maffialiknande gruppering. Ett etniskt nätverk kan vara ett gatugäng eller en maffialiknande gruppering och ett kriminellt mc-gäng kan vara maffialiknande. Utöver detta kan det också finnas specialinriktade nätverk för en viss brottslighet.

De maffialiknande gängen är de största problemen för samhället men de är i normalfallet inte de stora problemen när det gäller våld. Men om de tar till våld så blir våldet ofta omfattande.

Ett maffialiknande gäng definieras bland annat av att de har förbindelser med och kopplingar till personer i rätts­väsendet, fastighetsbranschen, bokförings­branschen, juridiska tjänster, säkerhets- och bevaknings­branschen och transport­sektorn. Ofta driver de företag inom byggbranschen, restaurangbranschen och vård. De ägnar sig åt ekonomis brottslighet, bedrägerier, bidragsfusk och välfärdsbrottslighet vid sidan av narkotikabrottslighet. De kan även ofta ha kontakter med individer inom politiken och kyrkan, kommunen och liknande verksamheter

Enligt en genomgång i Aftonbladet finns det sex kriminella nätverk i Stockholmsområdet som av polisen räknas som maffialiknande (Foxtrot har jag dock uteslutit då de kraftigt försvagats):

Maffialiknande kriminella grupperingar i Stockholm

I övriga landet finns det också en del sådana grupperingar, de flesta av dem i Göteborg:

Maffialiknande kriminella grupperingar i övriga landet

Det totala antalet personer som ingår i de maffialiknande nätverken är cirka 500. När det gäller nätverken i Göteborg finns det ett samarbete och en samverkan mellan dem som bland annat går ut på att lösa konflikter utan våld. I detta samarbete ingår även M-falangen och Biskop Södra (A-falangen) samt troligen också Z-falangen, Hjällbonätverket (sammanknutna med Ali Khan) och Albanligan.

Turebergsnätverket och Ali Khan är släktbaserade nätverk medan Botkyrkanätverket och Södertäjenätverket är etniskt baserade nätverk. Bergsjögänget och Backagänget kan sägas ha börjat som gatugäng men gått vidare till en mer företagsliknande verksamhet. Syndikatet skapades på grund av gemensamma affärsintressen och har länge gått under radarn.

Läs mer:

5 svar på “Maffialiknande kriminella gäng”

  1. Du glömmer det grundläggande i din definition av maffialiknande gäng. Grunden är hierarkier och en disciplin med fasta regler som medlemmarna har en förmåga att hålla sig till samt en varaktighet över tid, en strikt organisation helt enkelt. Med detta finns en förmåga till strategisk planering och en insikt om att våld bör undvikas så långt det går eftersom det mer än lovligt stör ”affärerna”. ”Tvingas” man till våld är det noggrant planerat och föregått av analys och värdering av risker.

    Det är denna strikta organisation som möjliggör förbindelser och kopplingar till sektorer utanför den kriminella världen och det är denna strikta organisation som möjliggör brott där ekonomiskt brottslighet utgör en integrerad del.

    Ett löst sammansatt nätverk/gatugäng besitter inte dessa förmågor utan är i grunden en helt annan företeelse, något den vildvuxna debatten av någon anledning har oändligt svårt att ta till sig.

    1. Bra komplettering och något som jag förstås borde tänkt på. Tackar för detta.

Kommentarer är stängda.