Främmande personer rånar och närstående begår våldtäkter

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort en studie av gärningspersonernas kön, ålder och relation till de utsatta vid misshandel, hot, sexualbrott och personrån. Oavsett vilken av de fyra brottstyperna som studeras och oavsett kön och ålder på den utsatta är de allra flesta gärningspersonerna män, men högst är andelen vid sexualbrott och lägst vid misshandel. Läs mer…

Kvinnor otrygga – män utsatta för brott

De flesta brottslingar är män och de flesta brott riktas mot män men det är kvinnor som känner sig otrygga. Detta gäller i alla åldrar och för alla typer av brott förutom trakasserier och sexualbrott där kvinnor är mer utsatta. Läs mer…

Medias lögner om det ökande antalet ungdomsrån

De allra flesta ungdomsrån i Göteborg begås i de centrala delarna av staden. Överhuvudtaget är det så att det begås mest brott i centrala Göteborg. Det är en följd av att det vistas många fler människor där än någon annan Läs mer…

Det finns ingen rånvåg riktad mot ungdomar

Två moderater i Göteborg, Johan Forsell och Axel Josefson, försöker på ett mycket osmakligt sätt utnyttja det tragiska rånmordet på en ung man i Göteborg. För sitt syfte sprider de osanningar om en rånvåg mot ungdomar. Någon sådan rånvåg existerar Läs mer…

Hårda tag står i motsättning till att motverka brott

Hårdare straff, hårda tag och liknande retorik syftar till att personer som begått brott ska dömas till hårdare och hårdare straff för brott. Det står för en slags hämndtänkande och dessutom motverkar det möjligheten att minska brottsligheten. Det är belagt Läs mer…

Utsattheten för brott de senaste åren – ökningar och minskningar

De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för brott mot sin egen person ökat något medan andelen som uppger att de utsatts för egendomsbrott minskat. När det gäller de som uppger att de varit utsatta för sexualbrott Läs mer…

Rån är ovanliga brott som verkar bli allt ovanligare

Rån, speciellt de mest ovanliga typerna av rån, är brott som ofta uppmärksammas i media, men rån är ovanliga brott. Enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) utsätts varje år cirka en procent av Sveriges befolkning (i åldrarna 16–79 år) för rån. Nivån Läs mer…

Brottsligheten inklusive det dödliga våldet minskar

Om det faktum att brottsligheten och det dödliga våldet minskar i Sverige råder inget tvivel. Förresten minskar det inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Det är ett välkänt faktum. Vad som också är välkänt är att antalet anmälda Läs mer…

Jerzy Sarnecki har både rätt och fel om ungdomsrånen

Jag skrev häromdagen om ungdomsrånen och att deras vanlighet i Malmö varken kan förklaras utifrån etniska, ekonomiska eller sociala faktorer: Jag har jämfört ett antal utvalda kommuner i Malmöområdet, Göteborgsområdet och Stockholmsområdet. Åren 2007 och 2011. Siffrorna från Brå sistnämnda Läs mer…

Lokal kamp i Bergsjön – Initiativ Trygg Trappa

Initiativ: Trygg Trappa är en ideell förening som jobbar med att försöka få till en varaktig förändring av närmiljön kring Trappan mellan Teleskopgatans hållplats och Tycho Brahes-, Astronom- och Keplers Gata för att få ett slut på den otrygghet som Läs mer…