Lägre hastigheter ger färre olyckor

Men det tror inte Stockholms trafikansvarige politiker, Mikael Söderlund. Detta trots att forskning visara att det är så. I Göteborg har antalet dödade och svårt skadade i trafiken minskat med 70% sen 1990. I Stockholm har antalet fördubblats under samma period. Orsakerna är att man i Göteborg satsat rejält på åtgärder för att förbättra säkerheten:

Enligt forskare på VTI i Linköping, som utvärderat trafikutvecklingen i Göteborg, finns en klar koppling mellan kommunens trafiksäkerhetsarbete och den positiva trenden. Sedan 1990 har det byggts 2400 fartdämpande anläggningar i Göteborg. Betydelsen av de många vägguppen, avsmalningarna och att separera trafikslagen förvånade forskarna.

– Det har satsats mycket på säkerheten med fartreducerande åtgärder och med att få bort onödig biltrafik i innerstan. Det var åtgärderna som låg bakom hela nedgången i olyckstalen, säger Hans Thulin, trafikforskare vid VTI.

Det är dock inte bara moderata politiker i Stockholm som inte begriper verkligheten eller som har svårt att ta till sig forskningsrön:

– Jag tror inte på gupp på 50-vägarna. Och om vi skulle ha 30 på huvudgatorna skulle bussarna inte komma fram över huvudtaget, säger Jan Valeskog (s), vice ordförande i trafiknämnden.

Varken gupp eller hastighetsbegränsningar påverkar bussarna i Göteborg. De kommer fram. Valeskog snackar alltså skit. Vilket också Söderlund gör:

– Vi kan bygga hur många gupp som helst, men om vi inte får människor att bete sig annorlunda i trafiken, så kommer vi inte tillrätta med utvecklingen, säger Mikael Söderlund.

Göteborg visar att gupp fungerar. För gupp, avsmalningar samt hastighetsbegränsningar och gupp utanför skolor osv får folk att bete sig annorlunda i trafiken. Söderlund är faktiskt mycket fel ute när det gäller trafiksäkerhetsfrågorna och trafikfrågorna. Han har ingen koll på att gupp faktiskt hjälper och han tror vi har en ringled i Göteborg. Ärligt sagt verkar han lite olämplig för sin syssla.

Men en sak förvånra mig när jag läser statistiken. 1990 hade Göteborg nästan 3 gånger så många allvarliga olyckor som Stockholm. Göteborg är ju en stad som bara är hälften så stor, så detta är förvånande. Om man inte tänker på två saker. Antalet bilar på gatorna i Göteborg är i stort sett detsamma som i Stockholm. Detta beror på att en mycket lägre andel av befolkningen åker kollektivt i Göteborg än i Stockholm. Det andra är spårvagnarna i Göteborg, som kör på gatorna och har orsakat ett antal svåra olyckor. Idag finns mängder med staket och avgränsningar som gör att fotgängare inte kan korsa spåren lite var som helst. Det har säkerligen också bidragit till att få ner antalet allvarliga olyckor.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements