Hagen – norsk familj med makt i Sverige

Del 8 av 15 i serien Utländska ägargrupper i Sverige

Stein Erik Hagen är en norsk finansman som byggt upp ett industriimperium som kontrollerar ett ganska stort antal svenska företag. Centrum i Hagens imperium är det av Hagen-familjen kontrollerade hodlignbolaget Canica AS som inklusive dotterbolag har cirka 800 anställda. I intressebolaget Komplett finns 700 anställda.

Men det som gör familjen Hagen till en stor finansfamilj är det faktum att Canica AS och familjen Hagen kontrollerar Orkla ASA med cirka 35 000 anställda. I Orkla äger Canica AS 15,1% av aktiekapitalet och rösterna. Tillsammans med de 7,5% som ägs av ett annat Hagen-bolag, Tvist 5 AS, och de 2,1% av aktierna som bolaget självt äger räcker detta till kontroll av Orkla.

Orkla äger också 16,28% i företaget REC samtidigt som Orklas dotterbolag Elkem AS äger 23,45%. Detta ger kontroll över företaget som har 1 800 anställda. Totalt finns cirka 38 000 anställda i företag som familjen Hagen kontrollerar. Man äger vidare ett begränsat minoritetsintresse i Jotun (Orkla har 40%) med 5 900 anställda.

I Orkla ingår bland annat det svenska företaget Sapa med 15 000 anställda i hela världen och i dotterbolaget Orkla Brands ingår bl.a. Abba Seafood, Procordia Foods (Ekströms, Felix, Önos), Göteborg Kex, Kåkå och OLW. Totalt finns i dessa företag cirka 2 500 anställda. Även andra företag inom Orkla har anställda i Sverige, exempelvis AS Borregaard.

Bland makthavare i gruppen finns förstås Stein Erik Hagen med styrelseuppdrag i Canica, Orkla, Stein E Hagens stiftelser och Storebrand. Andra är Dag J. Opedal, Vd i Orkla och i styrelsen för Jotun, Peter A. Ruzica som sitter styrelserna för Stein E Hagens stiftelser, Orkla, Canica, Think Global, Komplett, Fritzöe Engros och Carlsen Fritzöe, Ole Enger i styrelserna för Sapa och REC och i ledningen för Orkla samt Roar Engeland, i styrelsen för REC och i ledningen för Orkla.

Stein-Erik Hagen är gift med Mille-Marie Treschow, en av Norges rikaste kvinnor redan innan detta giftermål.

Läs mer: Forbes, E24_1, VG1, DI1, E24_2, PA, DI2, NRK, NA24_1, NA24_2, NA24_3, NA24_4, DB1, DB2, DB3, DB4, VG2, VG3, VG4, VG5,

Intressant?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Autoliv – ett märkligt svenskt företagFamiljen Herlin – Finlands rikaste familj >>
Advertisements