Oroväckande ökning av utvisningar

Allt fler utländska medborgare som begått brott utvisas från Sverige. Detta kanske många tycker är en bra utveckling då Sverige blir av med en del brottslingar. Det hela verkar mycket osolidariskt, vi skickar kriminella till andra länder där de kan fortsätta var brottslingar. Sveriges problem exporteras alltså till andra. Det känns inte helt okej som jag ser det.

Förutom detta så är det heller inte effektivt. US-amerikanska studier och erfarenheter visar att det faktiskt är kontraproduktivt. Man bidrar till att sprida brottsligheten, att internationalisera den. De kriminella nätverk som de utvisade brottslingarna har kontakt med i Sverige får på detta sätt direkta kopplingar till gangstergäng i andra länder.

Det är på så sätt som de italienska gangsternätverken, maffian, ‘ndranghetan, camorran och Sacra Corona spridit sina nätverk och tentakler via de albanska kriminella nätverken och de jugoslaviska gangstergängen. Naserligan och andra svenska gäng har på så sätt fått direktkontakter med stora leverantörer av heroin och kokain. För mig verkar det inte så smart att utvisa folk, när det får sådana här konsekvenser.

Det som på ytan kan verka bra är i själva verket en katastrofal praxis. Utvecklingen är mycket oroväckande.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

20 Replies to “Oroväckande ökning av utvisningar”

 1. Inte helt rätt att hantera dessa kriminella personer.
  Klart att dom totalt har förbrukat sin rätt att stanna i Sverige, självklart.
  Ingen vill ha dom här, förutom Mona Sahlin som ser en röst av alla som inte försörjer sig på hederligt arbete.

 2. Det finns ännu en aspekt som jag sett på senare tid allt oftare. Någon anmäler falskt den man vill bli av med och vips är han dömd!En kvinna anmälde nyligen sin f.d. make för misshandel ,men egentligen var det brodern som misshandlat henne eftersom man inte ville att hon skulle leva som ”en fri kvinna” .
  Trots en del motbevis så dömdes mannen till 10 mån fängelse. Han fick 10 års utvisning!

  En annan kvinna (talibanreligion) ville bli av med sin man nr två. Enligt kulturen så får hon endast skilja sig om något allvarligt hänt. Maken anmäldes för misshandel och en våldtäkt.Ord mot Ord.Det fanns vittnen som kunde hörts men som inte blev kallade. Ingen förstod vad som låg bakom anmälan.
  Maken fick två års fängelse (Skiljaktig nämndeman i HR)
  Nya bevis om hur kvinnan brukar ljuga och även ljög i sitt första äktenskap har framkommit. HD vill inte ta upp fallet. Mannen skall utvisas till en säker död i sitt hemland trots två små barn här. (även detta en anledning till anmälan)Mannen har fast arbete och är helt anpassad till det svenska samhället och önskade inget hellre än att leva västerländskt.
  Ja, inget är som det ser ut! Vi får aldrig glömma att de som döms, många gånger inte är skyldiga! Nästa gång blir det någon som DU vet är oskyldig,som döms.

 3. Hur menar du att Sverige handlar osolidariskt och ”exporterar problem”? Det är ju inte svenska medborgare det handlar om, utan snarare problem som vi själva, med ditt språkbruk, har ”importerat”. Angående effektiviteten: Den organiserade brottsligheten HAR redan kontakter i utlandet (och detta pga att alltför många kriminella just har ”importerats”). Några nya kontakter skapas knappast pga utvisning av kriminella.

  Människor som belönar Sveriges ganska unikt generösa asylpolitik genom att begå grova våldsbrott tycker jag gott vi kan vara utan. Faktiskt. Samma sak gäller ligor från östeuropa på stöldturné.

 4. Dre: Du har fel. Många av de utvisade är uppväxta i Sverige och har ingenting med landet dit de utvisas att göra (mer än medborgarskapet). Kan alltså inte få jobb där och tvingas alltså fortsätta med kriminalitet.

  De behöver inte ens vara grovt kriminella innan utvisningen, men blir det ofta efter. Detta är vad undersökningarna i USA visar.

  Vi exporterar alltså våra problem. Inget annat.

 5. Varför utvisa brottslingar, när vi kan förtidspensionera dem så de kan få ett drägligt liv utan att tvingas till brott. Vore ekonomiskt helt rätt eftersom de säkert skapar mer kostnader än vad en ersättning skulle kosta.
  Men det är klart det skulle bli dyrt om alla brottslingar kom hit-tänkte inte på det!

 6. Anders_S:

  Visa mig någon som har ”växt upp” i Sverige som INTE är svensk medborgare vid det här laget. (Och som därmed INTE utvisas.) Vi talar om vuxna människor som har kommit hit i vuxen ålder. Sluta blanda bort korten.

  Angående ditt påstående att ”de inte ens behöver vara grovt kriminella vid utvisningen”: Visa mig ett fall där någon dömts till utvisning efter avtjänat straff, där brottet inte varit grovt!

  Den amerikanska undersökningen behandlar den amerikanska situationen, dvs med hundratusentals illegalt invandrade mexikaner som genast återkommer efter utvisning. Resultatet av den undersökningen kan alltså näppeligen överföras till svenska förhållanden.

 7. Dre: Denho Acar är uppvuxen i Sverige och inte svensk medborgare. Det är mycket vanligt bland turkar, jugoslaver av olika slag, latinamerikaner oh finnar.

  Den amerikanska undersökningen handlar inte om mexikaner utan främst om folk som är medlemmar i Mara Salvatrucha vilket är folk från centralamerika. Och det handlar inte enbart om folk som återvänder direkt.

 8. Först vill jag passa på att tacka för en intressant och spännande blogg. Jag brukar inte skriva kommentarer men i denna fråga menar jag att Du har fel när Du, som Du får förstås, menar att många av dem som utvisas är uppvuxna i Sverige. Eftersom jag jobbat inom rättsväsendet (tingsrätt) anser jag mig ha rätt god inblick i vilka omständigheter som skall vara för handen för att utvisning skall kunna ske och vilka det är som utvisas. Jag hävdar att en mycket stor del av dem som utvisas INTE är uppvuxna i eller har någon egentlig anknytning till Sverige. De har kommit till Sverige på grund av den fria rörligheten för arbetstagare inom EU (men inte fått något arbete) och utvisas för att de begår ”vardagsbrott” såsom snatteri, stöld, bedrägeri, olovlig körning och dylikt. Majoriteten av dem kommer från de forna öststaterna som numer är medlemmar av EU.

  Det är alltså felaktigt att påstå att Sverige exporterar sina problem!

 9. Om man kan bli utvisad för så simpla brott som snatteri är det verkligen ett problem. Krävs det inte att brottet ska vara av allvarlig art för utvisning. Om inte så är det definitivt fel på lagen.

 10. Trodde inte du litade på sånt som kommer från USA, inte heller undersökningar. Fast material från USA går väl bra att släpa fram när det någon enstaka gång tycks ge stöd för dina egna besynnerliga uppfattningar?

 11. Varför skulle jag inte lita på sånt som kommer från USA? Jag gillar det landet. Men jag gillar förstås inte den politik som förs i USA för det mesta.

 12. Anders_S:
  Lustigt att du tar upp Denho Acar som exempel. Han kom förvisso till Sverige blott 11 år gammal. Han fick i den vevan ett permanent uppehållstillstånd och bara han själv kan svara på varför han aldrig blev svensk medborgare. Hursomhelst. Denho Acar är nu 33 år gammal. Han har ”gått i exil” till Turkiet (som inte har utlämningsavtal med Sverige) för att undgå den svenska rättvisan. Han styr nu den grovt kriminella ligan OG från Turkiet utan några större problem vad det verkar. Han har nyligen gjort värnplikt i Turkiet.

  Du måste inse att det var ett uselt exempel. För det första för att han inte blev utvisad. Däremot har man nu dragit in hans PUT därför att han inte längre lever i Sverige. För det andra: På vad sätt menar du att Denho Alcar och hans kollegor tillför Sverige något? Genom att kosta samhället mångmiljonbelopp antingen på anstalt eller i frihet?

  Återigen hävdar jag att den amerikanska undersökningen inte har ett dyft med den svenska situationen att göra. Förutom skälet jag redan givit dig tillämpar man i USA riktiga livstidsstraff samt i vissa stater dödsstraff. Man slipper med andra ord problemet med morddömda utländska medborgare som släpps ut efter åtta år.

 13. Anders_S fortsättning:
  När Oscar talar om människor som blir utvisade för snatteri och liknande småbrott rör det sig naturligtvis INTE om människor med PUT. Det rör sig då om tillfälliga besökare från andra EU-länder som är här som ”arbetssökande”. Alltså vuxna människor utan anknytning till Sverige som ändå maximalt får vistas här i 3 månader under gällande regler.

  Hur du kan tycka att det är galet att utvisa människor som är här på stöldturné övergår mitt förstånd.

 14. Dre: Du frågade om folk som vuxit upp i Sverige och var utländska medborgare. Denho Acar var ett sådant exempel. Varken jag eller nån annan har hävdat att han blivit utvisad. Det är enbart ditt eget påhitt.

  Jag vet inte om Acar tillfört Sverige något eller inte. Men jag tror inte grova brottslingar tillför nåt rent generellt. Typexempel är sådana som Söderman och Klas Lund och högerextremisterna i Brödraskapet, Bandidos och Hells Angels. De tillför knappast samhället något.
  http://www.zaramis.nu/blog/2008/03/23/hogerextremism-och-organiserad-brottslighet/

  Jag känner många som vuxit upp i Sverige och inte är svenska medborgare. Många. Det är inget ovanligt.

  Huruvida Oscar pratar om folk med eller utan PUT framgår inte, din gissning är så god som min. Därför är din kommentar till mig helt irrelevant.

  Det som är relevant med undersökningen från USA är att utvisning inte minskar brottsligheten. Vi skpara istälelt sådna förhållanden som det Denho Acar skapat av egen maskin. Det gör förresten inte dödstraff heller. Vad det nu har med saken att göra.

  Vi kan konstatera att vi har olika uppfattningar om vissa saker och får nog låta det hela stanna därvid.

 15. Du missförstod nog mitt inlägg, med flit eller ej. Inte ifrågasätter jag att det finns människor som växt upp i Sverige utan svenskt medborgarskap.

  Självklart efterfrågade jag i själva verket exempel på människor som vuxit upp i Sverige och som sedan utvisats pga brottslighet. Du påstod nämligen kl 15:20 att ”många av de utvisade är uppväxta i Sverige och har ingenting att göra med landet de utvisas till.” Detta är ju en lögn som du inte har minsta belägg för! Jag bad därför om ETT enda exempel där så har skett. Du kommer icke att hitta ett sådant fall.

  Och om du inte ens har kännedom om huruvida en invandrare med PUT kan bli utvisad för snatteri (hint: det kan han inte) ser jag ingen större poäng med att debattera vidare med dig heller. Din ”gissning” är uppenbarligen inte lika god som min kännedom. Men vi kan ju hoppas att Oscar återvänder.

 16. Dre: Om utvisningar: Det är min uppfattning utifrån den erfarenhet jag har, jag vet sådan personer från de sammanhang där jag har kontakter (förmodligen på andra sidan lagen, jämfört med dig). Du har en annan erfarenhet. Varken du eller jag far med lögn och ingen av oss belägger våra påståenden med någon statistik eller nåt liknande.

  Men lite statistik:
  75 % av de utvisade är sådan som vistas tillfälligt i landet. Dessa utvisningar är säkerligen mindre problematiska. 25% tillhör andra grupper, varav en är människor med flyktingstatus. Utvisningar av personer i denna grupp kan vara problematiska. Enligt den omskrivna avhandlingen.

  Hos BRÅ står det bl.a. följande:
  http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=112

  ”Sedan början av 1970-talet har mellan 200 och 700 personer per år dömts till utvisning på grund av brott. Av de som dömdes till utvisning under den senaste tioårsperioden var 65 procent på tillfälligt besök, knappt 20 procent sökte uppehållstillstånd eller asyl och ungefär lika många var folkbokförda i Sverige då utvisningsdomen föll.

  Personer med stark anknytning till Sverige har ett större skydd mot utvisning. De folkbokförda dömdes därför i regel till utvisning för grövre brott än övriga utvisningsdömda. De vanligaste brotten bland de folkbokförda med barn var våldsbrott (40 procent), vilket är en större andel än bland övriga utvisningsdömda (20 procent).”

  Det är vad jag kan förstå från BRÅ:s rapport precis som jag säger. De utvisas folk som faktiskt vuxit upp i Sverige. Antalsmässigt många som jag ser det, men procentmässigt inte så många.

  Och din överklassiga arroganta anmärkning i slutet av inlägget förutsätter att jag inte vet hur lagen är formulerad. Det är klart jag vet att folk som har uppehållstilstånd inte kan utvisas för snatteri. Men jag tvivlar på att Oscar vet. Jag tror det är mycket skitsnack ädr. Därför svarade jag som jag gjorde. Det är inte heller de utvisningarna jag ifrågasätter. Visserligen är de dessa som ökat mest, men det finns en ökning även i andra grupper.

 17. Bra att du sökt upp lite fakta kring det här, även om jag inte förstår var i texten du finner belägg för att människor som växt upp i Sverige utvisas i någon som helst omfattning pga kriminella gärningar. Källan du själv lägger fram här ger ju inte minsta stöd för det påståendet. Eller tolkar du det månne som att de 20% ”folkbokförda” per definition växt upp här? Så är det naturligtvis inte.

  Men okej, även om så vore (vilket det för tydlighets skull alltsp inte är) så stöder inte texten ditt ursprungliga påstående om att ”många” av de utvisade skulle ha växt upp här. Tvärtom, faktiskt.

  Oscar har uppenbarligen insyn i rättsväsendet. Att påstå att han inte skulle känna till det som hör till vanlig allmänbildning verkar lite genomskinligt, särskilt när han själv påpekar att han talar om EU-medborgare på tillfälligt besök.

  Du ”tror” att det är ”mycket skitsnack där” trots att det han säger stämmer helt och hållet med verkligheten, till och med enligt den statistisk DU SJÄLV lagt upp?

  Däremot är det ju uppenbart för alla som kan läsa att DU inte har så värst mycket på fötterna i det här ämnet. Åsikter är ju bra att ha, men det är fint med lite kunskaper att bygga dem på. Dina märkliga bortförklaringar när du blir trängd imponerar ju inte heller, om man så säger.

  Ditt personangrepp lämnar jag därhän. Du kanske är trött eller nåt. Eller lite ledsen att du var så fel ute från början.

  Du ska dock ha all respekt för att du inte bara raderar inlägg som går dig emot.

 18. Dre : Har du läsa själva rapporten, inte bara texten på hemsidan. Det har jag. För länge sen. Därför skrev jag vad jag skrev från början och det jag sen skrivit. Många utvisade har vuxit upp i Sverige.

 19. MAJORITETEN av dem som utvisas är INTE UPPVUXNA eller har någon annan koppling till Sverige. De ska naturligtvis utvisas om de väljer att bryta mot svenska lagar, oberoende av skälen härför. Således var det jag skrev i min första och enda kommentar korrekt! Otroligt få av de utvisade med PUT har vuxit upp i Sverige (finns inte heller någon statistik beträffande detta. Till undvikande av missförstånd: det görs ingen skillnad i statistiken mellan dem som vuxit upp i Sverige och har PUT och dem som har kommit som vuxna och har PUT )!

  Individer med PUT, en MINORITET, som utvisas har antingen begått grova våldsbrott eller grovt narkotikabrott. Beträffande de förra är det mycket bra att de utvisas, oberoende av hur stark koppling de har till Sverige eller individer bosatta här, beträffande de senare tycker jag personligen inte de skall utvisas men eftersom lagstiftningen är som den är när det gäller narkotika kan jag inte säga så mycket.

  /*Tagit bort off-topic-kommentar*/ #AS

Kommentarer inaktiverade.