Wehtje – bygg och cementkungarna

Del 9 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Enligt CH Hermansson i boken Monopol och storfinans – de 15 familjerna, från 1960-talet, var familjen Wehtje en av de fem stora finansfamiljerna, de fem fingrarna på storfinansens järnhand. De andra 4 var tre som finns än, Wallenberg, Ax:son Johnson och Bonnier och en som inte längre finns, familjen Broström.

Familjen har nära släktband till Wallenbergs då Peter Wallenbergs bror Marc Wallenberg var gift med Olga Wehtje, dotter till Walter Wehtje och Paul U. Bergströms dotter. Walter Wehtje var under åren 1953-1969 medlem i Enskilda Bankens styrelse och under många år VD i Investor. Jacob Wallenberg, son till Peter Wallenberg, är i sin tur gift med Marie Wehtje, dotter till Olga Wehtjes kusin Urban Wehtje.

Men familjens eget ägande utgick helt och hållet från byggbranschen. I denna bransch var det Ernst Wehtje (1863-1936) och hans son Ernst Wehtje II (1891-1972) som främst var de aktiva. 1963 kontrollerade familjen själva eller tillsammans med annan ägare företag med nästan 24 000 anställda. De viktigaste bland dessa var Skånska Cemengjuteriet AB, Iföverken AB, Skånska Cement AB, SENTAB, AB Betongindustri och Skandinaviska Eternit AB (begränsad minoritet) samt ytterligare ett antal sten, cement och byggmaterialföretag. Några år senare sammanfördes några av familjens helägda företag i bolaget AB Sydsten. Iföverken sålde sitt största dotterbolag, Rörstrands Porslinsfabrik, redan 1964 och 1972 bildas Euroc i vilket bolag Iförverken och Skånska Cement kom att ingå tillsammans med en mängd andra företag så småningom. Skånska Cementgjuteriet å sin sida köpte upp det ena byggföretaget efter det andra.

Genom alla fusioner och uppköp kom familjens makt i de olika bolagen att skata minska och när Industriverket gör sin undersökning av det svenska näringslivet år 1977 så betraktas företagsgruppen kring Euroc och Skånska Cementgjuteriet inte längre som kontrollerad av familjen Wehtje.

Istället har det byggts upp en företagsgrupp som kontrolleras av företagsledningarna där två bolag, Protorp och Opus, användes för att via korsägande med Skånska Cementgjuteriet och Industri AB Euroc för att se till att inga utomstående finansiella grupper kunde ta kontroll över företagen. Denna konstruktion skapades mellan åren 1972 och 1976.

Familjen Wehtje som storfinansfamilj var därmed försvunnen. Finansgruppen kring Skånska Cementgjuteriet, senare omdöpt till Skanska och Euroc skulle dock fortleva ytterligare en tid. Mer om det i ett annat inlägg.

Idag är en yngre medlem, också med namnet Ernst Wehtje, av familjen aktiv i företaget Bioett, och en annan familjemedlem, Mikael Wehtje, äger godset Ellinge. Mikael Wehtje är också aktiv moderatpolitiker i Eslövs kommun.

I spekulationsföretaget Strand Kapitalförvaltning är en annan Wehtje, Frans Wehtje, delägare tillsammans med bland annat medlemmar i familjerna Salén och Westerberg.

Ulrik Wehtje, bror till Jacob Wallenbergs fru, är aktiv i den grafiska branschen, ägare till Rydsgårds gods och styrelsemedlem i Svenskt Näringsliv och Fjärde AP-fonden.

Inte heller ska vi glömma bort att familjen är ingift i oljemagnatfamiljen Lundin, med sina skumma affärer i Sudan och kontakter med vår arrogante utrikesminister Carl Bildt. Man har även släktskapsband till familjen Hain, som äger företaget G & L Beijer, ursprunget till de flesta företag med namnet Beijer i, exempelvis Anders Walls företag Beijerinvest.

Även om familjen inte längre kan räknas till storfinansfamiljerna så hör man definitivt till den svenska eliten.

Läs mer: NyTeknik, AB1, SDS1, SDS2, AB2, Rydsgårds gods, YA, Svenskt Näringsliv, Dagens Arbete,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , , , , , ,
Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Tre mindre skånska storfinansfamiljer som försvunnitBroströms – sinnebilden för redarsocieteten >>
Advertisements