Är gangstergäng inblandade i oroligheterna i Göteborg?

Polisen har i en del uttalanden antytt att de anser att så är fallet. Personligen finner jag dock att det hela är långsökt, Upplopp och kravaller orsakar ökad polisverksamhet och ökad polisuppmärksamhet i en stadsdel. Det är normalt något som stör gängens ekonomiska och kriminella verksamheter, exempelvis knarklangning. Därför brukar gäng ofta vilja ha det relativt lugnt i de områden man har verksamhet i.

Det är sen tidigare känt att ungdomsgrupper i Backa har kopplingar till gatugäng som Backa Kids och till mer tungt kriminella gäng som Asir. På samma sätt är det i Biskopsgården, där gatugänget heter Biskop 418 och det finns andra kopplingar till exempelvis X-team. Nere i sydväst, i Tynnered är det känt att Naserligan existerar. Det finns däremot inga kopplingar som jag känner till mellan ungdomsgrupper i området och Naserligan. Men det är naturligtvis inte helt otänkbart. Även Naserligan behöver gatuförsäljare av cigaretter, narkotika och annat.

Som jag ser det finns ingen anlednign för gängen att agera till förmån för upplopp och oro. Deras intresse är snarast motsatsen. Lugn och ro så att affärerna inte störs. Därför tror jag inte att gatugäng och kriminella gäng på något organiserat sätt är inblandade i de oroligheter som förevarit. Däremot kan säkert enstaka ungdomar och deltagare i oroligheterna också vara kopplade till något gäng, något som förekomsten av skottlossning kan tyda på. I Göteborg är sådan kopplingar mycket vanligare än i exempelvis Stockholm:

I 2003 års undersökning framkom att nätverkens så kallade svans består av en relativt konstant rekryteringsbas från segregerade bostadsområden i Angered, Biskopsgården och Bergsjön. Med svans menas att de är löst formerade. Endast i några fall har de lyckats bilda ett gäng med namn, symboler och hierarki. I dessa fall har de dock inte lyckats etablera sitt gäng till något mer tidsbeständigt.

Det nätverk av yrkeskriminella, deras medgärningsmän och medgärningsmännens medgärningsmän, kan i Göteborgsstudien beskrivas så, att för varje tungt kriminell följde tre direkta medgärningsmän och sex indirekta medgärningsmän. 1 2 Slutsatsen var att personerna i den yttre sfären av de kriminella nätverken i Göteborg är högaktivt unga kriminella (genomsnittsålder 20 år) som själva ofta utsatts för våldsbrott och som lever med problematiken med att vara andragenerationens invandrare i dagens Sverige.

Slutsatsen i Stockholmsundersökningen var att det övergripande kriminella nätverk som finns i Stockholms län kan, i dagsläget, storleksmässigt beskrivas som att det för varje tungt kriminell följer tre direkta gärningsmän och tre indirekta gärningsmän. Om man jämför med Göteborg och Malmö verkar inte situationen vara lika starkt rotad i Stockholm.

De omrdåen i Göteborg där rekrytering till gängen är som störst är SDN Gunnared (Gårdsetn, Lövgärdet, Rannebergen, Angered C etc), SDN Bergsjön och SDN Biskopsgården (biskopsgården, Länsmansgården, Svartedalen etc). I de områden där oroligheterna denna gång varit värst, SDN Tynnered, SDN Backa (Backa, Brunnsbo etc) och SDN Lundby (Tolered, Slätta damm, Kyrkbyn, Sannegården med fler stadsdelar) är de kriminella gängens grepp svagare. Detta tyder också på att de kriminella gängen har mycket lite med det hela att göra.

Det är för mig upenbart att det handlar om att klassorättvisor och andra sociala faktorer är huvudsakliga bakomliggande orsaker till oroligheterna och stöket i Göteborg.

Intressant?
Bloggat om sociala nedskärningar: Röda Malmö,
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Är gangstergäng inblandade i oroligheterna i Göteborg?”

Kommentarer inaktiverade.