Markkoncentration under 1900-talet

Del 2 av 22 i serien Markägande i Sverige

Under 1900-talet har det privata markägandet i Sverige allt mer koncentrerats till ett fåtal storägare. Totalt dominerande bland de privata markägarna är idag de tre skogsföretagen SCA (Handelsbanken), Bergvik Skog (Stora Enso och Wallenberg) och Holmen.

De tio största privata markägarna i Sverige idag
:

Markägare, Mark i hektar

SCA , 2 600 000 (Handelsbanken)
Bergvik Skog, 1 900 000 (Wallenberg)
Holmen, 1 200 000 (Lundberg)
Svenska Kyrkan, 500 000
Persson Invest,  96 000 (ättlingar till Sven O Persson)
Boxholms Skogar AB, 36 000 (Douglas)
Skogssällskapet, 30 000
Hargs Bruk, 23 000 (Beck-Friis)
AB Karl Hedin (familjen Hedin), 22 000
Baroniet Adelswärd (Adelsnäs), 20 000 (Adelswärd)

Medan storleken på adelsgodsen inte nämnvärt har förändrats eller minskat under de senaste 100 åren så har koncentrationen inom skogsindustrin och ägandet av skogsmark tilltagit nåt oerhört. För 90 år sen, 1920, var de 10 största markägarna i Sverige i huvudsak andra än de i dag kvarvarande. Inget skogsbolag ägde över 1100 tunnland (cirka 550 hektar) så då var alla de största markägarna adliga fideikommiss. Med all sannolikhet var de största Harg, Baroniet Adelswärd, Ericsberg, Bystad, Boo, Christinehof, Trolle-Ljungby, Koberg, Vanås och Johannishus. Med viss tveksamhet gällande de sistnämnda tre som kanske kan ersättas av några andra, exempelvis Trolleholm eller Sturefors. Alla ägda av adliga familjer och alla fideikommiss.

1957 hade situationen förändrats avsevärt och de störst markägarna det året var (förutom staten inklusive statskyrkan):

Markägare, Mark i hektar

SCA , 1 416 000 (Handelsbanken)
Mo & Domsjö (numera Holmen), 374 000 (Kempe)
Korsnäs (äger idag 5% i Bergvik), 333 000 (Klingspor/Stenbeck)
Stora Kopparberg (Stora Enso) , 310 000 (Wallenberg)
Bergvik & Ala (Bergvik Skog),  280 000 (Handelsbanken)
Uddeholm (Stora Enso), 223 000 (Skandinavbanken)
Iggesunds Bruk (idag Holmen), 210 000 (Trygger)
Wifsta Warf (idag SCA), 190 000 (Wallenberg)
Marma-Långrör (idag Korsnäs), 182 000 (Klingspor/Stenbeck)
Billeruds AB (Stora Enso), 170 000 (Skandinavbanken)

Som synes har adelsmännen blivit rejält akterseglade under 1900-talet. Och fram till idag har ägarkoncentrationen när det gäller privat ägande av svensk mark ökat enormt. Tre bolag, SCA, Bergvik Skog och Holmen äger 24 % av alla svensk skogsmark och 13,5% av all mark i landet. De tre bolagen är dessutom Europas (exklusive Ryssland) överlägset största privata markägare. I jämförelse med det är adelns markinnehav i Sverige begränsat. Men i vissa landskap och kommuner äger godsägare stora delar av marken. I Skåne äger de 100 största markägarna 25% av marken. Men bland dessa ingår då flera statliga ägare och Svenska kyrkan. Adeln och andra privata godsägare äger nånstans kring 10-15%. Kommuner i Skåne med hög andel mark tillhörande olika gods är Bjuv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Svedala och Ystad.

Andra källor:
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Adelskalendern

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Markägande i SverigeAdelns markägande >>
Advertisements

3 Replies to “Markkoncentration under 1900-talet”

Kommentarer inaktiverade.